Nu tar vi nya kliv i Lunds klimatarbete

14 October, 2019

Går det att bli en klimatneutral stad till 2030? I projektet Klimatneutrala Lund 2030 tar vi oss an denna utmaning med nya arbetssätt och samarbeten för att öka takten ytterligare i vårt klimatarbete!

Klimatneutrala Lund tog avstamp i september 2019 och ska pågå i två år. Vid projektets slut så ska vi ha tagit fram en handlingsplan för hur vi kan bli en klimatneutral stad till 2030, vilket gäller hela Lunds geografiska område inklusive alla dess invånare, besökare, studerande och arbetande.

Samarbete och nya arbetssätt för att tackla en gemensam utmaning

Projektet är ett samarbete mellan Lunds kommun, forskningsinstitutioner, designbolag och ideella aktörer:

- Som kommun kan vi göra en hel del för att bidra till att minska kommunens samlade utsläpp. Men för att nå ner till noll så behöver vi samarbeta så att det blir lättare för medborgare och näringsliv i kommunen att minska sitt beroende av fossila bränslen, säger Adam Wadsten, miljöstrateg och projektledare för Klimatneutrala Lund 2030.

Projektdeltagarna blir del av en innovationsprocess som bland annat innehåller kartläggningar över behovet av forskning och innovation, workshops och design sprintar. Resultatet ska bland annat bli konkreta koncept på hur vi tacklar utmaningar som orsakar höga utsläpp i kommunen. Eftersom att klimatneutraliteten även innefattar medborgarnas utsläpp så är deras behov ett viktigt fokus i arbetet. Som medborgare kan du bli involverad på olika sätt. Dels indirekt via de olika aktörer som kommer att delta i projektet. Dels direkt genom att bli involverad i någon del i processen eller som testperson för något av de förslag som tas fram till handlingsplanen. I projektet är även ungas deltagande extra prioriterat:

- Vi vill fånga upp unga medborgares engagemang och idéer. Av den anledningen har vi ett samarbete med Naturskyddsföreningen. Tillsammans kommer vi att genomföra ett antal hackatons för klimatet med unga deltagare, säger Adam Wadsten.

Mer information om projektet

Information om hur och när du som medborgare kan delta publiceras när det blir aktuellt. Vi samlar information om projektet på hemsidan, där du också hittar kontaktuppgifter. Utöver det kommer vi att kommunicera om projektet på sociala medier:

Hemsida: www.lund.se/klimatneutrala_lund
Facebook: www.facebook.com/hallbaralund/
Instagram: www.instagram.com/hallbara_lund/