Klart med byggentreprenör till Stadshallen

14 March, 2019

Lunds kommun har, genom Serviceförvaltningen/Lundafastigheter tecknat ett första avtal med Byggnadsfirman Otto Magnusson AB om renoveringen av Lunds stadshall.

Avtalet omfattar projektering av entreprenaden utifrån den omfattning som kommer att fastställas tillsammans med den arkitekt som vinner uppdraget att gestalta Stadshallen utifrån konceptet ”Från finrum till vardagsrum”. Vinnande arkitekt utses i slutet av april.

- Det känns väldigt bra att vi nu fått en viktig pusselbit på plats och därmed kommit ett steg närmare byggstart, säger Jonna Myrebris, fastighetschef på  Serviceförvaltningen/Lundafastigheter.

- Det känns roligt att vi är igång med renoveringen och utvecklingen av denna viktiga och arkitektoniskt intressanta byggnad. Vi hoppas på att stärka dess betydelse som samlingsplats för kultur och demokrati för Lundabor i alla åldrar, säger servicenämndens ordförande Inger Tolsved Rosenkvist (L).

I ett senare skede tecknas ett nytt avtal, avseende själva renoveringen, som är tänkt att genomföras i form av så kallad partnering. Denna modell innebär att beställaren och entreprenören i högre utsträckning kommer att arbeta tillsammans under projektets gång, vilket förhoppningsvis ska innebära bättre ekonomi och högre kvalitet i projektet, en tryggare byggprocess, bättre uppföljning och kontroll. Därmed ökar också förutsättningarna att bli klara i tid.

- Vi på Byggnadsfirman Otto Magnusson är mycket glada och stolta över det förtroende vi fått av Lundafastigheter att gemensamt förädla denna unika Stadshall i centrala Lund, säger Dan Magnusson, VD på Otto Magnusson AB.

Preliminär tidplan:

  • Arkitektutvärdering mars-april 2019
  • Projektering mars – oktober 2019
  • Byggstart under hösten 2019
  • Byggproduktion hösten 2019-sommaren 2021