Gör något fint!

25 March, 2019

Just nu letar vi efter dig som kan öppna ditt hem några dagar i månaden för ett barn eller ungdom med en funktionsnedsättning. En chans att hjälpa barnet utvecklas, knyta kontakter och ha roligt, samtidigt som familjen får lite extra tid för sig.

Varför behövs stödfamiljer?

Möjligheten att vara hos en stödfamilj ger barnet stimulans och sociala kontakter, som kan vara särskilt värdefulla när man har en funktionsnedsättning. Samtidigt får föräldrarna avlastning och tid för sig själva, syskon eller annat som är viktigt i livet.

Vad innebär det att vara stödfamilj?

Som stödfamilj tar du emot ett barn eller en ungdom med en funktionsnedsättning i ditt hem. Hur ofta barnet är hos dig kan variera beroende på behov. Oftast handlar det om ett veckoslut i månaden.

Ett fast arvode och ersättning för vissa omkostnader utgår när du har ett uppdrag som stödfamilj.

Vem kan bli stödfamilj?

Du behöver inte ha någon särskild bakgrund eller erfarenhet för att bli stödfamilj och du kan söka både som par eller ensamstående. Det vi vill är att du ska kunna erbjuda en trygg plats för barnet, omtanke och engagemang. Om du skulle behöva stöd i uppdraget kan vi ge dig möjligheten att träffa en stödpedagog som kan guida dig i mötet med barnet.

Om du blir aktuell för ett uppdrag begär vi ut utgifter om dig från polis- och socialregistret för att säkerställa att barnet kommer till ett tryggt hem. Vi kommer också att ge dig mer information om barnet och det stöd som det behöver innan du behöver tacka ja eller nej till uppdraget.

Vill du veta mer?

Skicka ett mejl till oss så kontaktar vi dig. Skriv ”Stödfamilj” som ämne och skicka till:

vardochomsorg@lund.se

Du kan också ringa vår växel. 046-359 50 00.