Påverka arbetet för miljön i Lund med mål för 2030

20 October, 2020

Lunds kommun ska anta ett uppdaterat program för ekologisk hållbar utveckling, LundaEko. Programmet har mål inom områden som klimat, biologisk mångfald och vatten – viktiga frågor som berör alla som bor och verkar i Lunds kommun. Just därför är dina åsikter på programmet så viktiga!

Lunds kommuns program för ekologisk hållbar utveckling, LundaEko, ska uppdateras. Nu finns ett förslag på ett nytt program, som alla invånare kan lämna sina synpunkter på. Det nya programmet utgår från FN:s 17 globala mål samt de svenska miljökvalitetsmålen. Tillsammans med Lunds program för social hållbar utveckling är LundaEko basen i kommunens hållbarhetsarbete.

Programmet tar upp viktiga utmaningar för att vi i Lund ska kunna leva ett gott liv inom planetens gränser:

 • Konsumtion och produktion
 • Miljö- och hälsofarliga ämnen
 • Klimat och energi                                  
 • Boende och närmiljö                                                        
 • Biologisk mångfald och ekosystemtjänster                                           
 • Yt- och grundvatten

– Alla som bor och verkar i Lunds kommun berörs av de områden som LundaEko sätter mål för. Därför är det superviktigt att alla också får möjlighet att påverka programmet. LundaEko har tagits fram i ett arbete som har engagerat många medarbetare och politiker. Nästa steg, och det viktigaste steget, är att få synpunkter på programmet från allmänheten, säger Anna-Karin Poussart, processledare för LundaEko.

Så lämnar du dina synpunkter på det nya miljöprogrammet

Du kan lämna dina synpunkter på LundaEko under oktober–november på något av följande sätt:

 • Via vår e-tjänst: 

lämna synpunkter på LundaEko

 • Via formulär som finns på stadsbiblioteket, på medborgarcenter i Kristallen samt på biblioteken i tätorterna.
 • Via e-post
  Mejla dina synpunkter till Lunds kommun
  Märk ditt mejl med ”KS 2019/0202”.
 • Med vanlig post: Lunds kommun, Avdelningen för hållbar tillväxt, Box 41, 221 00 Lund

Vad händer efter att jag lämnat mina synpunkter?

Inkomna synpunkter kommer att bearbetas och ett nytt förslag till program ska sedan upp till beslut i kommunfullmäktige under våren 2021.

I filmen nedan får du lite mer information om LundaEko och hur du går tillväga för att lämna dina synpunkter.