Pre-school and childcare

In Sweden, and of course in Lund, you can choose between different alternatives for your child when it comes to nursery schools, pre-schools,and child care.

Lund’s nursery schools are based on a pedagogic group organisation for children between the age ofone and five, sometimes six years.

  • Open nursery school ”Öppen förskola”
    An open nursery school is open for children that do not attend any other pre-school.
  • Regular pre-school Allmän förskola”
    All children are offered a free place at a pre-school, starting during the autumn semester of the year they turn three years old. This day care facility is open for them three hours a day.
  • Public pedagogic care–"Kommunal pedagogisk omsorg"
    This is a different type of day care offered by the municipality. Public pedagogic care is offered by family day care centres, or family leisure centres.

A place in the public nursery and pre-schools

According to the school law every child between the age of 1 and five (six) has to be offered a place in the public nursery and preschools without delay. The City of Lund offers a place within three months before the desired starting date.

Välkommen till förskoleverksamheten i Lund!

Vi erbjuder alla barn en plats i förskolan från att de är ett år tills att de börjar i skolan. Du får ett erbjudande om en plats inom tre månader efter att vi har tagit emot din ansökan. 

Förskolan

Förskolan riktar sig till barn mellan ett och sex år, det vill säga tills barnet börjar skolan. I Lunds kommun finns det cirka 130 kommunala och fristående förskolor att välja mellan. 

Allmän förskola

Alla barn erbjuds en plats i den allmänna förskolan under höstterminen det år som de fyller 3 år. Du betalar ingenting för en plats i den allmänna förskolan, och kan ha ditt barn där tre timmar om dagen, det vill säga femton timmar i veckan.

Öppen förskola

Den öppna förskolan är till för dig som är hemma med små barn som inte redan är inskrivna i förskolan. Den öppna förskolan kostar inget, och du behöver inte heller anmäla ditt barn i förväg. Som vårdnadshavare är du med på den öppna förskolan tillsammans med ditt barn.  

Kommunal pedagogisk omsorg

Från höstterminen 2019 finns pedagogisk omsorg inte längre som ett alternativ i Lund, i enlighet med ett politiskt taget beslut. 

Facts responsible: Barn- och skolförvaltningarna

Contact

Child and Education Department

Postal address: Box 41, 221 00 Lund
Visitors address: Stora Södergatan 47, Lund
Telephone (switchboard): 046-359 50 00
E-mail: barnochskola@lund.se