Lov och ledighet

Vem beslutar om ledighet?

Rektorn beslutar om en elev kan få ledigt eller inte. Om din ledighetsansökan gäller mer än tio dagar får inte någon annan är rektorn fatta beslut om ledighet. All ledighet för elever regleras i skollagen. En elev kan få en kortare ledighet beviljad för enskilda angelägenheter. Finns det synnerliga skäl kan eleven få ledigt en längre tid. Detta står i skollagens7 kapitel i 18§.

Hur ansöker jag om ledighet för mitt barn?

Du ansöker om ledighet för ditt barn genom e-tjänsten, som du hittar en länk till längst ner på sidan.

Läsårstider

Du hittar läsårstiderna genom att välja förvaltning nedan. Välj den förvaltning som är ansvarig för det område där ditt barn går i skolan.

Läsårstiderna på sidorna är endast rekommenderade för skolorna. Eleverna har lovdagar när lärarna har utvecklingsdagar, och skolornas utvecklingsdagar kan variera från skola till skola.

Kontrollera därför alltid med skolan om vilka läsårstider och lovdagar som gäller.

Facts responsible: Barn- och skolförvaltningarna

Direct address of this page: https://lund.se/ledighet

Contact

Child and Education Department Lund City

Address: Stora Södergatan 47, 22223 Lund
Telephone (switchboard): 046-359 50 00
E-mail: bsf.lundsstad@lund.se

Child and Education Department Lund East

Address: Fritidsgatan 2, 247 34 Södra Sandby
Telephone (switchboard): 046-359 50 00
E-mail: bsf.lundoster@lund.se

Opening hours: The office os usually open between 8am and 4pm, Monday to Thursday and between 8am and 3pm on Fridays. Other times by appointment.

Education Department

Postal address: Box 138, 221 00 Lund
Visitors address: Stora Södergatan 47, Lund
Telephone (switchboard): 046-359 50 00
E-mail: utbildningsforvaltningen@lund.se 

Opening hours: The office of the Education Department is open Monday - Friday 8am - 12am, 1pm - 3.30pm.