Information för byggaktörer

Här hittar du som är byggaktör genvägar till relevanta sidor och dokument om bostadsbyggande i Lunds kommun.

Bostadsbyggande

Markanvisningar

Planer

Strategier och riktlinjer

Direct address of this page: https://lund.se/byggaktorer

Contact

Mark och exploatering

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

City Planning Office

Postal address: Box 41, 221 00 Lund
Visitors address: Brotorget 1, Lund
Telephone: 046-35 75 00
E-mail: stadsbyggnadskontoret@lund.se