Allmänna val

De allmänna valen är sammanlagt fyra: val till riksdagen, val till landstingsfullmäktige (det vill säga fullmäktige i Region Skåne), val till kommunfullmäktige (i Lunds kommun) och val till Europaparlamentet.

Valet till riksdagen

Valet till riksdagen avser de ledamöter som representerar oss medborgare där. Riksdagen, som består av 349 ledamöter, är den högsta beslutande församlingen i landet.

Valet till Region Skåne

Valet till fullmäktige i Region Skåne avser de ledamöter som representerar oss medborgare i Region Skåne.

Valet i din kommun, Lund

Valet till kommunfullmäktige avser de sammanlagt 65 ledamöterna som representerar oss Lundabor där.

Valet till Europaparlamentet

Sverige väljer 20 parlamentariker som ska representera Sverige. Idag sitter 751 ledamöter i Europaparlamentet från EU:s 28 medlemsländer. De beslutar bland annat om EU:s budget och stiftar lagar. 

Ansvar för genomförande av valen

I varje kommun ansvarar valnämnden för valets genomförande.

Det kommer finnas flera möjligheter att rösta:

  • Röstning på valdagen i vallokalen
  • Förtidsröstning
  • Röstning i utlandet
  • Röstning med bud
  • Ambulerande röstmottagning

Mer information

Läs mer om det svenska valsystemet på Valmyndighetens webbsidor

Direct address of this page: https://lund.se/val