Lägesbild torsdagen den 22 juli med anledning av arbetet med covid-19

22 July, 2021

Fortsatta försiktighetsåtgärder när kommunens verksamheter successivt öppnas upp och digital samhällsvägledning så långt det är möjligt. Det är några av frågorna som hanteras inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

Folkhälsomyndigheten tar bort fler och fler restriktioner och rekommendationer. Lunds kommun har därmed möjlighet att successivt öppna upp verksamheterna. För att säkerställa att det görs på ett övervägt och välplanerat sätt sker lättnaderna stegvis. Vi vill påminna om att både besökare och verksamhet har ett stort och viktigt ansvar att bidra till minskad smittspridning av covid-19. Lunds kommun följer utvecklingen på både nationell, regional och lokal nivå och är vi är beredda att snabbt ställa om och vidta ytterligare åtgärder inom alla våra verksamheter om behov uppstår. Tillsammans hjälps vi åt att göra besöken så smittsäkra och trevliga som möjligt!

Friluftsbaden tar bort besöksgräns

I veckan har Lunds kommun tagit bort sin begränsning om max 500 besökare på friluftsbaden samt begränsningen för antal personer i badens omklädningsrum och duschutrymmen. Förändringen sker i linje med Folkhälsomyndighetens anpassning av smittskyddsåtgärder nivå 2, som beslutades den 15 juli. Kommunen kommer även framöver vidta åtgärder för att motverka smittspridning, trängsel m.m. på baden. Högevall håller fortsatt stängt för allmänheten, men planerar att öppna igen i augusti, om smittspridningen fortsätter att gå ner. 

För mer information: www.lund.se/bad

Läget inom kommunens vård- och omsorg

Inom vård och omsorg är läget lugnt. Det finns inga smittade brukare på särskilda boenden inom kommunal och privat regi. Verksamheterna har flutit på bra, trots både hetta och skyfall. Det är tack vare alla fantastiska medarbetare, både ordinarie anställda och sommarvikarier, som varje dag gör en insats som verkligen gör skillnad för både äldre och för personer med funktionsnedsättning i Lunds kommun.

Öppna verksamheter för seniorer och för personer med funktionsnedsättning är öppna men med vissa anpassningar. Träffpunkter för seniorer bedrivs enbart utomhus under sommaren och man måste förboka sitt besök för att vård- och omsorg ska kunna erbjuda trygga arrangemang samt för att minimera spridning av coronaviruset. Restaurangerna för pensionärer är fortsatt stängda och planeras att öppna den 1 september.

Läs mer om träffpunkterna här

Mer om daglig verksamhet finns att läsa här

Välkommen att kontakta oss digitalt först

För att minska risken för smittspridning uppmanar vi alla kommunmedborgare att fortsatt kontakta medborgarcenter per telefon eller e-post. På lund.se finns också information om alla våra e-tjänster.

De som har bokade möten eller akuta ärende är naturligtvis välkomna att besöka medborgarcenter. För att minska risken för smittspridning uppmanar vi alla kommunmedborgare att fortsatt kontakta medborgarcenter per telefon eller e-post i först hand. På lund.se finns också information om alla våra e-tjänster.

De som har bokade möten eller akuta ärende är naturligtvis välkomna att besöka medborgarcenter. Nu får max 12 personer vistas i foajén på Kristallen samtidigt.

Dessa lägesbilder skickas när ny information om kommunens hantering av covid-19 finns.