Lägesbild torsdagen den 20 maj med anledning av arbetet med covid-19

20 May, 2021

Erbjudande om vaccin till personer i hemlöshet, utomhusaktiviteter öppnar på Träffpunkterna och smittsäkra åtgärder inför sommarens aktiviteter. Det är några av de frågor som lyftes under torsdagen inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

Erbjudande om vaccination till personer i hemlöshet

De personer som lever i hemlöshet i Lunds kommun kommer att erbjudas vaccination av kommunen. Vaccinationen erbjuds de hemlösa i Lund som diakonicentralen har kontakt med, de personer som har en plats på kommunens akutboende Piletorp, som har kontakt med socialtjänsten eller är utsatta EU-medborgare som socialtjänsten möter i sitt uppsökande arbete. Vaccinationen genomförs av kommunens sjuksköterskor under vecka 20 och 21 i samarbete med vårdcentralen Södertull.

Det finns även möjlighet för personer i hemlöshet att vaccineras på Skånes Stadsmissions mottagningar i Malmö, Kristianstad och Helsingborg från vecka 20.

Smittläget inom vård- och omsorg

Just nu är totalt fem brukare smittade på särskilda boenden inom kommunal och privat regi. Det är bra att känna till att vaccin inte skyddar mot att bli smittad utan minskar risken att bli allvarligt sjuk i covid-19. Därför är det viktigt att vi fortsätter hålla på restriktionerna och tvättar händerna ofta.

Utomhusaktiviteter öppnar på Träffpunkterna

Den 24 maj öppnar äntligen Träffpunkterna igen efter ett långt uppehåll. För att minimera riskerna för spridning av coronaviruset kommer alla aktiviteter ske utomhus och besökare behöver boka plats i förväg. Läs mer om det här. Du som är senior i Lund kan dessutom just nu ta del av filmer innehållande träning, matlagning, stadsvandring, och föreläsningar med fokus på vikten av balans i vardagen. Här hittar du allt innehåll.

Planer för ett smittsäkert Sommarlund

Planeringen inför årets Sommarlund är i full gång. Programmet släpps den 1 juni, men redan nu finns en plan för hur aktiviteterna och arrangemangen ska kunna hållas utifrån rådande pandemi och riktlinjer. Skulle läget förändras finns beredskap att både skala upp och skala ner de publika arrangemangen.

Antalet platser kommer att anpassas efter såväl riktlinjer som respektive aktivitet. Platserna kommer också att vara tydligt markerade så att tillräckligt avstånd ska kunna hållas. Personal finns på plats för att ta hand om publiken och räkna in antalet.

Efter att programmet är släppt kommer besökaren att hitta all information på Sommarlunds hemsida för att se alla detaljer kring det aktuella arrangemanget.

Friluftsbaden öppnar på måndag

På måndag den 24 maj öppnar kommunens fem friluftsbad (Veberödsbadet 29/5). Men för att badandet ska kunna ske säkert och i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska risken för smittspridning införs ett maxantal om 500 besökare åt gången per bad.

Digitala besöksräknare kommer finnas på samtliga friluftsbad inom kort. Besöksantalet kommer då visas i realtid såväl på plats, som via webben. Alla kan därmed se badens beläggning för att kunna planera sitt besök på bästa sätt.

Badens omklädningsrum, inomhusduschar och bastur kommer hållas stängda, dock kommer toaletterna vara öppna. För dusch i samband med bad hänvisas besökare till uteduscharna. Besökare uppmanas i möjligaste må att klä om och duscha hemma. Välkommen till en rolig badsommar!

Säsongskort till friluftsbaden

Under sommaren kommer säsongskort för ett eller flera utebad att säljas. Korten säljs med förbehållet att de inte ger förtur till baden eller garanterar inträde. Maxantal på baden gäller. Tidigare har motstridiga uppgifter gällande säsongskort för friluftsbaden kommunicerats. För detta ber kommunen om ursäkt.

Hel- och halvårskort samt 10-klippkort till Högevall kommer att förlängas med de antal dagar som Högevall varit stängt. Dessa kort kan användas på utebaden från och med måndag. Högevall kommer fortsatt vara stängt för allmänheten.

Mer information hittar du här.

Här kan du läsa löpande nyheter från Lunds kommun med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19

Dessa lägesbilder skickas när ny information om kommunens hantering av covid-19 finns.