Lägesbild torsdagen den 11 februari med anledning av arbetet med covid-19

11 February, 2021

Förlängd rekommendation gällande gymnasieskolor, tillämpning av alkoholförbudet görs för att minska smittspridning och fler vinteraktiviteter öppnar till helgen. Det är några av frågorna som hanteras inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

Smittskydd Skånes förlänger rekommendationer till gymnasieskolor i Skåne

Rekommendationen från Smittskydd Skåne om att högst en tredjedel av eleverna är närvarande i skolans lokaler samtidigt förlängs och gäller till och med vecka 9. Det tidigare beslutet gällde till vecka 6.

Vilka elever som får närundervisning planeras på respektive gymnasieskola så att varje elev får minst 20% av sin undervisning som närundervisning. De elever och moment i undervisningen som undantas i Folkhälsomyndighetens rekommendation undantas också från Smittskyddsläkarens rekommendation om högst en tredjedel av eleverna närvarande på skolan. Information om detta har idag skickats ut till elever och vårdnadshavare i Lunds kommunala gymnasieskolor via Vklass. Utbildningsnämnden kommer fatta det formella beslutet om förlängningen under vecka 7.

Flera vinteraktiviteter öppnar till helgen

Till helgen planeras de två skidspåren (450 m och 900 m) i Lunds stadspark att vara klara för åkning. Dessutom kommer det finnas isbanor öppna i Veberöd, Fäladen (Borgareparken), Linero och på Stortorget. Detta är en del i kommunens satsning att främja fysisk aktivitet utomhus, vilket är i linje med Folkhälsomyndighetens nationella rekommendationer för att minska spridningen av covid-19. Vinteraktiviteterna bygger på egenansvar och allmänheten uppmanas att hela tiden respektera riktlinjer kring avstånd. Upplever kommunen att detta inte efterlevs och att aktiviteterna utgör en smittorisk, kommer spår och isbanor att stängas.

I Lund får man sitta kvar på krogen för att minska smittspridningen

Den tillämpning som görs i Lunds kommun av alkoholförbudet efter klockan 20 på restauranger och serveringsställen görs för att minska smittspridningen. Denna bedömning är gjord av Tillståndsenheten i samråd med miljöförvaltningen.

Lunds kommun bryter inte mot lagstiftningen utan Tillståndsenheten är noggranna med att följa gällande lagar. Men för att kunna tvinga Lunds tillståndshavare att stänga mellan klockan 20.30 och 21.30 så måste det finnas ett lagstöd att peka på. Den information som Folkhälsomyndigheten hänvisar till på sin hemsida, räcker inte.

Lunds kommun har under hela perioden som förbudet gällt haft en god dialog med Länsstyrelsen i Skåne. Länsstyrelsen har inte riktat någon kritik mot kommunens tillämpning av alkoholförbudet.

Tillämpningen som Lunds kommun gör stäms av med miljöförvaltningen i kommunen och med polisen. Den tillsyn som gjorts löpande sedan förbudet infördes visar att förbudet följs och att trängsel undvikits, vilket betyder att smittspridning bland gästerna troligen minimerats.

Att vår tillämpning även gynnar våra tillståndshavare är enbart en positiv bieffekt.

Här kan du läsa mer info om alkoholservering och andra insatser för att minska smittspridning: https://lund.se/kommun--politik/samhallsskydd-beredskap/coronavirus-covid-19/naringsliv-och-foretag/restauranger-och-butiker/

Dessa lägesbilder skickas när ny information om kommunens hantering av covid-19 finns.