Lägesbild torsdagen den 10 juni med anledning av arbetet med covid-19

10 June, 2021

Successivt ökat besökarantal på träffpunkterna, minskat antal försäljningsplatser på Södra Esplanadens loppis framöver och fritidsgårdarna öppnar för fler. Ja, det är några av frågorna som hanteras inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

Träffpunkterna tar successivt emot fler besökare

Just nu finns det inga smittade brukare inom särskilt boende i kommunal och privat regi. Träffpunktsaktiviteterna kommer fortsätta vara utomhus hela sommaren, för att vi ska kunna erbjuda trygga arrangemang och för att minimera smittspridning av coronaviruset. Med anledning av Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer den 1/6 öppnar vi successivt upp för fler besökare under sommaren.

Fritidsgårdarna tillåter fler besökare

Kommunen öppnar upp samtliga fritidsgårdar för fler besökare från och med måndag 14/6. Tidigare har maxgräns varit 8 besökare per fritidsgård. På måndag ska maxantalet istället beräknas utifrån att alla besökare ska kunna ha 10 kvadratmeter till sitt förfogande, vilket tillåter fler besökare.

Åldersrestriktioner tas bort för idrottsanläggningar

Åldersrestriktioner gällande träning i kommunens idrottslokaler tas bort från och med måndag 14/6. Tidigare har endast personer födda 2002 eller senare fått nyttja i hallarna. Nu tillåts även personer födda tidigare än 2002. Just nu råder det sommaruppehåll på inomhusanläggningar, endast sommarläger och elitverksamhet är igång. Alla är välkomna åter vecka 35 när vi öppnar igen. Förändringen berör inte Högevall.

Minskat antal försäljningsplatser på Södra Esplanadens loppis framöver

Efter att ha provat med 44 försäljningsplatser lördagen den 5 juni kommer antalet försäljningsplatser att minskas till 22 på nästkommande loppis den 12 juni. Anledningen till detta är att klara det totala tillåtna antalet personer på platsen samt proportionerna mellan försäljare och besökare.

Även placeringen av försäljningsplatser kommer att justeras. Tillsvidare ska alla platser vara på samma sida, längs den södra sidan i allén. Detta för att säkra bättre förutsättningar till efterlevnad av de gällande coronarestriktionerna.

Medborgarkontoren i Dalby, Genarp och Veberöd stängda till 15/9

Medborgarkontoren i Dalby, Genarp och Veberöd planeras fortsatt hållas stängda till den 15 september. Detta för att följa kommunens riktlinje om att de medarbetare som har möjlighet till det ska arbeta hemifrån. Hänsyn tas också till den smittrisk som det skulle innebära att ha medborgarbesök i de små mötesrum som medborgarkontoren förfogar över.

Kommunens samhällsvägledare nås per telefon och mejl måndag till torsdag kl. 8.00-17.00, fredagar kl. 8.00-16.00. För frågor som rör kommunens verksamhet i de östra tätorterna går det också bra att ringa till medborgarkontoren måndag till fredag kl. 13-16.