Lägesbild torsdag den 22 april med anledning av arbetet med covid-19

22 April, 2021

Alla brukare med vård- och omsorgsinsatser från Lunds kommun har nu fått erbjudande om vaccination, hyresrabatter för näringsidkare i Saluhallen och kommunen inväntar nationella riktlinjer kring årets student och skolavslutningar. Det är några av de frågor som tagits upp under torsdagen inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

Vaccinationsstatus inom vård- och omsorg

Alla brukare med vård- och omsorgsinsatser från Lunds kommun har fått erbjudande om vaccination.

Samtliga medarbetare som arbetar brukarnära och har tackat ja till vaccinering har nu erbjudits en tid för vaccination. Det gäller både inom kommunal och privat regi.

Folkhälsomyndigheten meddelade på måndagen att de personer under 65 år som fått en första dos med Astra Zenecas vaccin, kommer att få dos två av ett annat vaccin. Detta gäller både brukare, patienter samt personer som arbetar brukarnära inom äldreomsorg och LSS.

Uteverksamheterna igång

På kommunens äldreboende har uteaktiviteterna nu kommit igång. Vård- och omsorgsverksamheterna håller på att se över vilka anpassningar som behöver göras inom de kommunala vård- och omsorgsverksamheterna utifrån förra veckans besked från Folkhälsomyndigheten, gällande lättade restriktioner för vaccinerade personer. 

Hyresrabatt för näringsidkare i Saluhallen

För att mildra de ekonomiska konsekvenserna av den ökade smittspridningen föreslog regeringen i januari 2021 att det statliga stödet när vissa lokalhyresgäster får rabatt på hyran, som togs fram våren 2020, återinförs för ytterligare tre månader, januari-mars 2021.

I Lunds kommun handlar detta bland annat om näringsidkare i Saluhallen. Dessa har i dagarna fått information om vad som krävs för att få hyresrabatten och hur den fortsatta handläggningen kommer att gå till.

Lund Grand Prix pausas i vår

Lunds kommun har beslutat att näringslivsdagen Lund Grand Prix, som brukar arrangeras under våren, senareläggs på grund av rådande omständigheter. Efter sommaren tas på nytt ställning till om näringslivsdagen istället kan genomföras under hösten 2021.

Student och skolavslutningar 2021

Lunds kommun är mån om att skapa en fin student och skolavslutning för alla våra elever. Frågorna är många om hur detta ska organiseras i år. Vi vet att både studentfirandet och skolavslutningarna kommer att se annorlunda ut i år på grund av covid-19. Vi följer utvecklingen noggrant och förväntar oss att det kommer nationella riktlinjer från Folkhälsomyndigheten för studentutsläppet och skolavslutningar 2021.

Här kan du läsa löpande nyheter från Lunds kommun med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19

Dessa lägesbilder skickas när ny information om kommunens hantering av covid-19 finns.