Lägesbild tisdag den 4 maj med anledning av arbetet med covid-19

4 May, 2021

Årskurs 7,8 och 9 på Nyvångskolan i Dalby går tillfälligt över till fjärrundervisning och trängselkontroller genomfördes av miljöförvaltningen under valborg. Det är några av de frågor som hanterades under tisdagen inom ramen för Lunds kommuns arbete kring effekterna av covid-19.

Fjärrundervisning för årskurs 7-9 på Nyvångskolan från och med imorgon onsdag 5 maj

På grund av ett stort bortfall av personal på Nyvångskolan åk 7-9 har barn- och skolnämndens presidium, i samråd med skolledningen, fattat beslut om att hela högstadiet på Nyvångskolan ska gå över till fjärrundervisning. Beslutet är fattat på grund av att en så stor andel av personalen är frånvarande att undervisning inte går att bedriva på plats i skolan.

Beslutet om fjärrundervisning gäller från och med onsdagen den 5 maj till och med fredag den 7 maj 2021 men beslutet kan komma att förlängas. Beslutet gäller inte grundsärskolan.

Berörda vårdnadshavare får information via Unikum.

Trängselkontroll under valborg

I fredags besökte miljöförvaltningens inspektörer flera av Lunds serveringsställen där förvaltningen tidigare fått indikationer på trängsel. Kontrollerna resulterade i några få avvikelser gällande möblering där avståndet till gäster inte var fullt acceptabelt men detta åtgärdades snabbt på plats av serveringsställena. Miljöförvaltningens anser att serveringsställena sen en längre tid anpassat sina verksamheter enligt lagkraven för att undvika trängsel och sköter detta väl.

Enligt de serveringsställen som besöktes är det största problemet att allmänheten inte följer deras regler genom att till exempel flytta runt stolar och bord eller att strunta i regler gällande antal sittande per sällskap. Det finns även problem kring köbildning på mark som inte disponeras av serveringsstället. Man har då inte ansvaret för detta och detta köande omfattas inte heller av tillsynen av tillfälliga smittskyddsåtgärder. Det är allas personliga ansvar att hålla avstånd för att hindra smittspridning. Detta verkar inte vara självklart för allmänheten och ställer till problem när trottoarer, vägar och entréer inte blir tillgängliga på ett säkert sätt.

Här kan du läsa löpande nyheter från Lunds kommun med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19

Dessa lägesbilder skickas när ny information om kommunens hantering av covid-19 finns