Lägesbild onsdagen den 5 maj med anledning av arbetet med covid-19

5 May, 2021

Kulturskolan öppnar upp för undervisning på plats, trycket är hårt på kommunens naturområden och det är fortsatt inga smittade brukare på kommunens särskilda boenden. Om detta kan du bland annat läsa i dagens lägesbild som görs inom ramen för Lunds kommuns covid-19-hantering.

Kulturskolans orkestrar och större grupper startar upp på plats

Från och med måndagen den 10 maj startar Kulturskolan undervisning på plats för orkestrar och andra större undervisningsgrupper. Enbart rytmikundervisningen är undantagen och kommer att fortsätta på distans terminen ut. Smittsäkra avstånd ska kunna garanteras vid alla lektioner och aktiviteter. Därför styr lokalens storlek hur undervisningen kommer att utformas. Anpassningar av lektionerna kan göras för till exempel större orkestrar, körer, ensembler eller grupper. Där det är nödvändigt kan viss distansundervisning fortsatt förekomma. Konserter och uppspel för publik är fortsatt inställda vårterminen ut. För mer information om Kulturskolans verksamhet besök https://lund.se/kulturskolan/

Förändrad behörighet till komvux ska hjälpa gymnasieelever att uppnå sina studiemål

Utbildningsnämnden beslutade att ge Lunds gymnasieelever möjlighet att studera inom kommunal vuxenutbildning innan 20 års ålder för att färdigställa eller komplettera sin tidigare påbörjad gymnasieutbildning. Beslutet, som gäller mellan 1 juni 2021 och 30 maj 2022, är en ytterligare åtgärd för att mildra effekterna av fjärr- och distansundervisningen under coronapandemin. De som får lov att söka kurser inom kommunal vuxenutbildning innan de har fyllt 20 år, enligt detta beslut, är elever som är folkbokförda i Lunds kommun och som har varit inskrivna i gymnasieskolan år 3 eller 4 under läsåret 2020-2021, men som inte blir klara med sin gymnasieexamen i år.

Normal beläggning på akutboende för hemlösa under pandemin

De personer i kommunen som är i akut hemlöshet och har annan problematik kan som en möjlighet få en plats på akutboendet Piletorp. Den uppföljning som görs regelbundet visar att platserna på boendet fortsätter att användas på ungefär samma sätt som normalt, även under pandemin.

Akutboendet Piletorp har fyra karantänplatser och en särskild lösning för smittkänsliga för att undvika smittspridning. Vid behov kan kommunen även bevilja de hemlösa som är smittkänsliga och sköra ett tillfälligt eget boende på hotell.

Högt tryck på kommunens naturområden

Under pandemin har även den mest inbitna stadsmänniskan fått upp ögonen för naturen, som en miljö där man både kan träffas och vara aktiv. I sydvästra Skåne har vi lite allemansrättslig mark i jämförelse med resten av landet, vilket innebär ett extra högt tryck på Lunds kommuns naturområden. Många ska samsas, med varandra och med naturen. Flertalet besökare har bra koll på vad man kan och inte kan göra i naturen men kommunen har också sett anledning att repetera vad allemansrätten innebär och allemansrättens gyllene regel: Inte störa, inte förstöra. Denna gyllene regel är viktig att ha med sig i naturen inte minst under våren, då naturens föryngringsprocess pågår.

Läs gärna mer här.

Handhygien viktig faktor för låg smittspridning

Det är fortsatt inga smittade brukare på särskilda boenden inom kommunal och privat regi. En viktig sak man kan göra för att bromsa spridningen av coronaviruset är att tvätta händerna, Vi vill därför idag passa på att uppmärksamma att WHO har utsett 5 maj till internationella handhygienens dag och påminna alla Lundabor om budskapet ”rädda liv: tvätta dina händer”. Ett budskap som är extra angeläget i år.

Se Folkhälsomyndighetens korta informationsfilm om att tvätta händerna.

Här kan du läsa löpande nyheter från Lunds kommun med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19

Dessa lägesbilder skickas när ny information om kommunens hantering av covid-19 finns.