Lägesbild onsdag den 3 februari med anledning av arbetet med covid-19

3 February, 2021

Niorna är tillbaka i skolan, delvis distansundervisning nu på alla gymnasieskolor i Lund och brukare och personal inom vård- och omsorgsförvaltningen vaccineras med andra dosen. Det är några av frågorna den här veckan inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19. 

Läget i vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsförvaltningen följer de prioriteringsordningar som Region Skåne tagit fram gällande vaccinationer. Inom särskilda boende för äldre flyter vaccinationerna på bra. Brukare och personal vaccineras för tillfället med den andra dosen.  Vaccinet skyddar mot covid-19 men det är viktigt för alla att tänka på att man fortfarande kan vara bärare av viruset och smitta andra trots att man är vaccinerad. Vård- och omsorgsförvaltningen är därför fortsatt noga med att personal ska stanna hemma vid minsta symptom, även efter vaccination, använda skyddsutrustning enligt rutiner och vara noga med att följa basala hygienrutiner.

 

Niorna tillbaka i skolan

I måndags den 1 februari hälsades elever i årskurs 9 välkomna tillbaka till undervisning i skolornas lokaler efter att ha undervisats med hjälp av fjärrundervisning. Anpassningar inför återgången till närundervisning har gjorts vid respektive skola. Årskurs sju och åtta undervisas fortsatt med hjälp av fjärrundervisning fram till och med den 19 februari för att sedan succesivt återgå till närundervisning.

Gymnasieundervisning delvis på distans

Även inom gymnasieskolan har förändringar skett under den här veckan. Från och med måndag 1 februari har gymnasieeleverna återgått till delvis distansundervisning. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att varje elev bör ges minst 20 procent närundervisning, Smittskydd Skåne har satt ett tak på att högst en tredjedel av eleverna får vara i skolans lokaler samtidigt. Gymnasieskolorna har gjort olika anpassningar utifrån rekommendationerna och skolans förutsättningar. Beslutet om delvis distans gäller fram till 1 april.

Från och med idag är undervisning delvis på distans även i gång på Polhemsskolan efter att arbetsmiljöverket hävt det skyddstopp som begärts av Lärarnas Riksförbund. Anledningen till skyddsstoppet var att Lärarnas Riksförbunds skyddsombud menade att arbetsgivaren inte kunde garantera att avstånd hålls i lokalerna. Arbetsmiljöverket inspektion visade att Polhemskolans åtgärder räcker för att kunna hålla avstånd i lokalerna. Eleverna på Polhem undervisades med anledning av skyddsstoppet på distans måndag och tisdag men nu är alltså  undervisning på delvis distans enligt tidigare framtagen planering igång.