Lägesbild onsdag den 28 april med anledning av arbetet med covid-19

28 April, 2021

Uteaktiviteter för seniorer på träffpunkterna, coronaanpassad hållbarhetsvecka och vi är #StarkaTillsammans. Ja, det är några av frågorna som hanteras inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

Läget inom vård och omsorg

Det är fortsatt inga smittade brukare på särskilda boenden inom kommunal eller privat regi. Vi uppdaterar antal smittade varje vecka.  Här kan du läsa aktuella siffror. Vaccinationer av både brukare och personal som arbetar brukarnära är i slutfasen, då de flesta fått första dosen och merparten även dos två.

Nu kan man glädjas över beskedet, att det förutom äldreboendenas uteaktiviteterna som redan är igång, snart även kommer att öppnas upp för uteaktiviteter utifrån nuvarande restriktioner på träffpunkter för seniorer. Uteaktiviteterna på träffpunkterna startar 17 maj och kommer börja med en aktivitet i veckan. För att i dessa tider både bidra till god hälsa och minska isoleringen bland äldre och personer med funktionsnedsättning kommer det i maj också att arrangeras en balans- och hälsovecka, där man kommer kunna ta del av både träningstips och kostråd. Läs mer på lund.se/leva.

Idrottshallar fortsatt stängda för personer födda 2002 eller tidigare

På grund av det fortsatt allvarliga läget med smittspridning kommer Lunds kommun att hålla kommunala idrottsanläggningar fortsatt stängda  för personer födda 2002 eller senare. Beslutet att inte göra några förändringar i nuläget har fattats av kultur- och fritidsnämnden. Beslutet att inte öppna hallarna följer Smittskydd Skåne nuvarande rekommendationer om idrott inomhus.

Hållbarhetsveckan 3 – 8 maj blir av enligt rådande restriktioner

Hållbarhetsveckan är ett återkommande evenemang som arrangeras i samarbete mellan Lunds universitet och Lunds kommun. Förra årets Hållbarhetsvecka fick ställas in då den var planerad precis i samband med att de första omfattande restriktionerna infördes. I år kommer Hållbarhetsveckan att genomföras enligt rådande restriktioner. Veckan fylls av digitala events, guidade turer med max åtta deltagare, tävlingar med mera på tema hållbar utveckling. Hela programmet finns att läsa på: www.hallbarhet.lu.se/hallbarhetsveckan

LKF: Vi är fortfarande #StarkaTillsammans

Förra våren lanserade det kommunala bostadsbolaget LKF satsningen #StarkaTillsmmans för att stötta lokalhyresgäster, hyresgäster och medarbetare. Eftersom pandemin i allra högsta grad fortfarande påverkar vårt samhälle och hur vi lever görs nu ytterligare insatser inom ramen för kampanjen. För att stötta restauranger och caféer som är hyresgäster hos LKF kommer hyresgäster få erbjudanden hos restauranger och caféer och genom det få möjlighet att stötta en av de mest utsatta branscherna under pandemin.

LKF kommer även att erbjuda hyresrabatt till de som hyr lokaler av företaget. Regeringen beslutade i april om att fastighetsägare, som under perioden januari-mars 2021 erbjuder hyresrabatt till sina lokalhyresgäster i utsatta branscher, ges en kompensation med 50 procent av den nedsatta hyran. LKF har erbjudit berörda lokalhyresgäster möjlighet att ansöka om hyresrabatt för perioden januari-mars 2021. Varje ansökan prövas individuellt. För att agera proaktivt har LKF i väntan på beslut om eventuell hyresrabatt gett anstånd med att betala hyran till de lokalhyresgäster som har hört av sig.

Utöver hyreslättnader för verksamheter ger LKF en tidig sommarpresent till sina anställda – ett presentkort som kan användas i handeln i Lund för att stötta cityhandeln där många av LKF:s lokalhyresgäster finns. www.lkf.se/om-oss/starkatillsammans.