Lägesbild onsdag den 27 januari med anledning av arbetet med covid-19

27 January, 2021

Skollunch för de elever som studerar på distans fortsätter att delas ut, 370 trängselkontroller har hittills genomförts och vård- och omsorgsförvaltningen fortsätter arbetet med vaccinationer för både personal och brukare enligt plan. Det är några av frågorna som hanterades på onsdagen inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

Nuläget inom kommunens vård- och omsorgsförvaltning

Inom vård- och omsorgsförvaltning har arbetet med att vaccinera brukare och personal inom särskilda boenden och hemvård har gått bra och fortsätter i samarbete med Region Skåne de kommande veckorna.  Tillgången till skyddsutrustning för personal är god och fortsätter användas enligt rutiner.

Verksamheterna har fortsatt fokus på basala hygienrutiner vilket är grundläggande i arbetet med covid- 19 och vård- och omsorgsarbete. Det är viktigt att hela samhället fortsätter hålla god handhygien så vi tillsammans kan hålla oss friska och minska risken att föra smitta vidare till äldre och andra sköra riskgrupper i vår omgivning.

Tillsyn och trängselkontroller i Lunds kommun 

Miljöförvaltningen fortsätter med sina trängselkontroller på restauranger och andra näringsställen. Vi har anställt en ny kollega på livsmedelskontrollen som enbart arbetar med trängselkontroller och följer upp de klagomål som vi får in. Under perioden april 2020 till dags datum har vi utför 370 trängselkontroller.

Tillsynen på skolorna har vi fått ställa om till digitala möten. En del skolor hann få besök innan pandemin slog till men sedan i höstas har vi gjort digital tillsyn där vi går igenom deras rutiner osv digitalt. För dessa skolor kommer platsbesök ske när smittskyddsläget tillåter. Vid bostadsklagomål görs inspektioner om det bedöms nödvändigt just nu och inte kan vänta.

När det gäller länsstyrelsens tillsynsverksamhets enligt den nya lagen har det varit möte på chefsnivå mellan länsstyrelsen och kommunen. Länsstyrelsen har precis påbörjat sitt arbete för att lösa sin nya uppgift och kan besvara frågor kring detta. De klagomål som rör länsstyrelsens område hamnar ibland hos oss men då hjälper vi till med att lotsa personen till rätt instans.

Skollunch fortsätter att erbjudas för gymnasieelever

Erbjudandet om att hämta skollunch för kommunens gymnasister kvarstår under tiden som när- och distansundervisningen fortsätter parallellt. Just nu planeras e-tjänsten att vara öppen fram till påsk.

Hittills har 1070 beställningar gjorts fram till nu i januari. Den19 januari toppar antalet beställningar med 179 beställda skolluncher. Då serverades sprödbakad fisk med remouladsås och kokt potatis. 147 beställningar gjordes den 22 januari då köttbullar med gräddsås stod på menyn och 135 beställningar delades ut den 26 januari och bestod då av skånsk kalops med potatis och rödbetor.

E-tjänsten hittar du här.

Kulturskolan kombinerar distans- och närundervisning för yngre grupper

Kulturskolan fortsätter med nuvarande upplägg av distansundervisning för alla elever i högstadie- och gymnasieålder, samt grupper och blandat fysiskt och distansundervisning för yngre grupper. Här hittar du vanliga frågor- och svar gällande Kulturskolans distansundervisning: https://lund.se/kulturskolan/Distansundervisning-i-Coronatider/fragor-och-svar-kring-distansundervisning/

Konsthallen planerar att öppna den 5 mars om smittläget tillåter

Konsthallen planerar för öppning, men med kraftiga restriktioner, i samband med ny utställning som öppnar den 5 mars, om smittläget tillåter. Konsthallen håller fortsatt stängt till dess. Kontinuerlig information om utställningar och den offentliga konsten görs på hemsidan: https://lundskonsthall.se/