Lägesbild onsdag den 26 maj med anledning av arbetet med covid-19

26 May, 2021

Testning på skolor på försök och en mängd sommaraktiviteter på gång. Ja, det et är några av frågorna som hanteras inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

Covid-testning på fyra skolor i Lund erbjuds på försök

Med start i dag onsdag, den 26 maj, deltar fyra skolor i Lund i ett samarbetsprojekt med Region Skåne som innebär ett försök med att erbjuda självtester för skolelever som kan göras på plats i skolan eller i hemmet. De som deltar är gymnasieskolorna Polhemsskolan och Katedralskolan samt högstadieskolorna Lerbäckskolan och Fäladsgården. Syftet är att göra det enklare för elever på högstadie- och gymnasieskolor att covid-testa sig. Projektet riktar sig till elever som är symtomfria men som behöver testa sig för att de går i en klass där elev har insjuknat i covid-19.

Elever i högstadiet kommer ta med sig testet hem för att testa sig för att sedan lämna det på skolan dagen efter. Gymnasieelever kommer istället testa sig under skoldagen. Information till berörda elever och vårdnadshavare ges via respektive skola.

Sommaraktiviteter på gång runt omkring i kommun

Under pandemin reser vi mindre och är hemma mer. Tekniska förvaltningen har därför fått utökade anslag för att skapa fler mötesplatser och möjlighet till rekreation och aktivitet där vi bor. På Mårtenstorget byggs det en beachvolleybollplan och ett gym och på Stortorget kommer ”Rivage de Lund” att byggas. Ett riktigt långt långbord för picknick, häng och pyssel i Stadsparken kommer därnäst och en fin midsommarstång reses på Bantorget lagom till midsommar. Precis som det finns naturvärdar i naturområdena kommer det att finnas lekvärdar i Lund, men besök i de mindre tätorterna kommer också att göras.

Hjälp oss att utveckla friluftslivet i Torna Hällestad!

Lokalbefolkningens perspektiv och kunskap om behov och användning är en resurs. För att satsa rätt i de satsningar på Lunds naturområden, som kommer som en effekt av pandemin, ber därför kommunen boende och verksamma i Torna Hällestad att bidra med sina idéer om hur det kringliggande naturområdet kan förstärkas. Målsättningen är att utveckla tillgänglighet, angöringspunkter och information. Idéerna kan lämnas på plats i lanthandeln i Torna Hällestad eller via ett formulär på kommunens webbplats och samlas in 1 juni: www.lund.se/tornahallestad