Lägesbild onsdag den 20 januari med anledning av arbetet med covid-19

20 January, 2021

Vaccination inom socialpsykiatrin och hemsjukvården, förlängning av cityvärdar och så återvinner du munskydd och munskydd på bästa sätt. Ja, det är några av frågorna inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

Nu startar vaccinering mot Covid-19 inom socialpsykiatrins boenden

Denna vecka startar vaccinering mot Covid-19 på två boenden inom socialpsykiatrin, där det bor en stor andel äldre brukare. På kommunens särskilda boenden inom socialpsykiatrin bor de lundabor som lever med en psykisk funktionsnedsättning. Övriga boenden inom socialpsykiatrin ingår i fas 2 och kommer att vaccineras under de kommande veckorna.

Läget inom vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsförvaltningens arbete med att förhindra smittspridningen pågår fortsatt inom samtliga verksamheter. Verksamheterna fortsätter att smittspåra i stor omfattning och personal och brukare med minsta symtom testas. Tillgången till skyddsutrustning är fortsatt god.

Vaccinationer i hemsjukvården har påbörjats denna vecka med gott resultat. Sjuksköterska från kommunen och läkare från primärvården har vaccinerat patienter och hushållsnära kontakter i bostaden på fyra hemvårdsenheter den här veckan. Övriga hemvårdsenheter är inplanerade kommande veckor. Personalvaccinationer för hemvården har också påbörjats och kommer fortsätta under ett par veckor framåt.

Ansökan om föreningsbidrag för insatser som motverkar ensamhet

Äldre och personer med funktionshinder har drabbats hårt av den rådande pandemins sociala restriktioner. Många har isolerats i sina hem, då flera verksamheter har fått stänga ner på grund av smittan.

Föreningar inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde är välkomna att senast den 15 mars 2021 ansöka om bidrag för aktiviteter som syftar till att motverka ensamheten hos personer med funktionsnedsättning och äldre i Lunds kommun. Aktiviteterna ska arrangeras så att allmänna rekommendationer för att minska smittspridning följs. 

Läs mer och ansök om föreningsbidrag

Återvinn munskydd och plasthandskar på rätt sätt

Munskydd och plasthandskar syns allt oftare som nedskräpning. Munskydd och plasthandskar bygger på plast och har en lång nedbrytningstid i naturen. Materialet är bra för sin funktion, men blir farligt om det kastas i naturen. Precis som med annan plast, kan djur skada sig, fastna i det eller ta det för föda. Plasten fördelar sig över tid i allt mindre beståndsdelar men försvinner inte. Munskydd och plasthandskar riskerar skada på land, men kan också blåsa iväg till vattendrag och föras ut i havet. Lägg munskydd och plasthandskar på rätt ställe! Munskydd och plasthandskar ska läggas i restavfallet som går till förbränning. Påsen för restavfall ska knytas ihop ordentligt.

Cityvärdarna förlängs 

Projektet cityvärdar förlängs för att underlätta för besökare och handlare i centrum i det rådande läget. Till och med den 28 februari kommer värdarna att finnas på plats under lördagar 10.00-17.00 och söndagar 12.00-16.00. Det är Visit Lund AB som ansvarar för Cityvärdarna som kan hjälpa verksamheter som behöver hjälp med till exempel att strukturera en kö, enklare leveransuppdrag eller annan assis­tans. Den som behöver assistans under helgen av cityvärdarna kan kontakta Lunds kommun på 046–359 50 40. Den som vill komma i kontakt med oss på andra tider eller för att prata om ett uppdrag i förväg vänligen kontakta oss på asa.jensen@visitlund.se eller 046-359 43 79.

Lund Tourist Center och Biljettbyrån fortsätter digitalt

2020 ställde flera av Visit Lund ABs verksamheter om för att hantera effekerna av pandemin. Bolagets arrangemang och aktiviteter anpassdes till nya former. Service över disk ges genom digitala kontaktvägar som hemsida, chatt och sociala medier, men även via telefon och epost. För att fortsätta anpassningen till pandemin erbjuder hemsidans chattfunktion numera även videosamtal och biljettköp över telefon möjliggörs via införandet av ett nytt betalsätt. I månadsskiftet lämnas lokalerna på Lund C och coronasituationen gör framtiden oviss, men öppnar också upp för möjligheter.