Lägesbild onsdag den 17 mars med anledning av arbetet med covid-19

17 March, 2021

Lunds kommun erbjuder vaccinationslokaler, stopp av Astra Zenecas vaccin påverkar brukare och personal vid LSS-boenden och Naturum Skrylles program anpassas efter pandemin Det är några av frågorna som hanteras inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

Lunds kommun erbjuder vaccinationslokaler

Region Skåne har upphandlat 17 vaccinationsföretag som ska utföra massvaccinationen mot covid-19 i Skåne. I Lunds kommun bor det över 80 000 människor i åldrarna 18-65 år, som ska vaccineras.

Lunds kommun menar att det är av yttersta vikt att logistiken är väl genomtänkt i samband med massvaccineringen och vill därför stötta upp arbetet med att hitta säkra och bra vaccinationslokaler.

Under gårdagen skickade Lunds kommun ett brev till samtliga vaccinationsföretag med ett erbjudande om ett antal lokaler som, enligt kommunens bedömning, kan anpassas för att användas som vaccinationslokaler. Det handlar huvudsakligen om egna kommunala lokaler som erbjuds till självkostnadspris, men även ett par privatägda lokaler är inkluderade i erbjudandet.

Lunds kommun har sedan starten av pandemin arbetat aktivt för att minimera skadorna av den, och vi ser den kommande massvaccinationen som ytterligare ett steg i det arbetet.

Vaccinationer med Astra Zenecas vaccin stoppade

Folkhälsomyndigheten stoppar nu vaccinationer med Astra Zenecas vaccin som en försiktighetsåtgärd, på grund av rapporter om misstänkta biverkningar. Detta påverkar vaccination av vård- och omsorgspersonal och flertalet brukare som bor på LSS-boenden. Lunds kommun avvaktar vidare besked från Region Skåne och Folkhälsomyndigheten för fortsatt hantering. Den planerade vaccinationen fortsätter för brukare över 65 år och för de med hemsjukvård eftersom dessa vaccineras med ett annat vaccin tillsammans med primärvården.

Hos Folkhälsomyndigheten kan du läsa mer om vad som gäller för de som redan blivit vaccinerade med Astra Zenecas vaccin.

Naturum Skrylles program anpassas efter pandemin

Många är mer intresserade av naturen än vanligt i år och pandemin har ökat besökarna i våra naturområden. Naturum Skrylle erbjuder en verksamhet kring friluftsliv och umgänge med naturen. Sportlovsprogrammet ställdes in i år men på lördag är det dags för vårens program att starta. Vårens program är anpassat efter rådande restriktioner. Alla aktiviteter sker utomhus och i början av säsongen kan maximalt sju deltagare boka in sig på aktiviteterna med förbokning. Detta kan dock komma att ändras.

Här hittar du vårens program:

https://lund.se/uppleva--gora/friluftsliv-natur/naturum/varens-program/ 

Här kan du läsa löpande nyheter från Lunds kommun med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19

Dessa lägesbilder skickas när ny information om kommunens hantering av covid-19 finns.