Lägesbild onsdag den 10 mars med anledning av arbetet med covid-19

10 March, 2021

Vaccinationer påbörjas på LSS-boenden, Lunds konsthall öppnar för besök och miljöförvaltningen ställer om för att möta behovet av tillsyn. Det är några av frågorna som hanteras inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

Vaccination av covid-19 inom vård och omsorg

Just nu pågår sista vaccinationerna för personer med hemsjukvård samt personal inom hemvård. Denna vecka påbörjas vaccinationerna på våra LSS-boenden. Både de brukare och delar av personalen som tackat ja till vaccinering kommer bli vaccinerade på boendena. Övrig personal inom LSS-verksamheten som arbetar nära brukarna kommer erbjudas vaccinering på sjukhuset inom kort.

 

Vaccination mot covid-19 är ett av redskapen för att lindra följderna av pandemin och bidrar till att färre människor blir allvarligt sjuka. Vaccinationen är bara en del av lösningen. Vi behöver fortsätta att tvätta händerna, stanna hemma vid symtom och hålla avstånd för att bromsa smittan, även när man är vaccinerad mot covid-19. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten.

Lunds konsthall öppnar för besök

Lunds konsthall har under de senaste månaderna varit stängd för besökare. Torsdagen den 11 mars öppnas konsthallen igen, med utställningen ”Värstascenario. Fyra konstnärer från Grönland”. Visningarna är anpassade till Regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och besökare släpps in ett begränsat antal åt gången, med att maxantal på tjugo besökare. Läs mer om utställningen på Lunds konsthalls hemsida

Kulturskolan förlänger kostnadsfri uppsägning

Kulturskolan i Lund förlänger perioden då elever kostnadsfritt kan säga upp sin plats på skolan i ämnen med enbart gruppundervisning till den 1 april. Läs mer om verksamheten och anpassningarna på Kulturskolans hemsida.

Miljöförvaltningen möter behovet av tillsyn

Miljöförvaltningen har allt sedan den 1 juli 2020 utfört trängseltillsyn på kommunens serveringsställen då Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen trädde i kraft. Föreskrifterna har sedan skärps flera gånger och den senaste ändringen trädde i kraft den 1 mars 2021 med krav på bland annat stängning av samtliga serveringsställen kl 20.30. För att klara denna tillsyn har miljöförvaltningen fått ställa om en del av sin verksamhet. Förvaltningen har tillgängliggjort ca 1/3 av personalen för att kunna möta behovet av tillsyn. De senaste ändringarna i föreskriften gäller t o m 11 april.