Lägesbild onsdag 3 mars med anledning av arbetet med covid-19

3 March, 2021

Kommunen uppmuntrar fler att bidra med feriepraktikplatser och information om vad som gäller på serveringsställen. Det är några av frågorna som hanterats inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

Kommunen vädjar till alla arbetsgivare att bidra med feriepraktikplatser

För att förebygga en ökande ungdomsarbetslöshet till följd av pandemin får de företag och ideella organisationer som tar emot feriepraktikanter i sommar halva respektive hela lönekostnaden betald.

Hittills har företag och föreningar bidragit med ett 30-tal platser och 275 platser kommer att erbjudas inom kommunens verksamheter. Förhoppningen är nu att ytterligare företag och föreningar ska kunna ta emot praktikanter så att så många som möjligt av de mer än 1100 ungdomarna som sökt ska kunna få en meningsfull sommar med möjlighet att skaffa sig arbetslivserfarenhet.

Lunds kommun ersätter företag som mest 50 procent och ideella föreningar 100 procent av en timlön på max 100 kronor och för max 90 timmar under en treveckorsperiod. När verksamheten fått en feriepraktikant kommer de att skriva under ett avtal med Lunds kommun.

Mer information om feriepraktiken finns på lund.se/erbjudplats

Det här gäller på serveringsställen

Från och med 1 mars 2021 har Folkhälsomyndigheten skärpt reglerna för samtliga serveringsställen. Serveringsstället ska hålla stängt för förtäring på stället mellan klockan 20.30 och klockan 05.00.

För serveringsställen med serveringstillstånd gäller att servering av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat ska avslutas senast kl. 20.00. Serveringsstället ska därefter utrymmas och stängas senast kl. 20.30.

Samtliga serveringsställen får dock hålla öppet för försäljning av mat och dryck (ej alkohol) som inte förtärs på stället det vill säga avhämtning/take away/hemleverans.

När det gäller serveringsställen som utgör en del av en handelsplats och inte endast kan nås genom egna entréer, får varje sällskap bara bestå av en person istället för fyra. Med begreppet handelsplats avses butiker, köpcentrum, varuhus och gallerior.

På Folkhälsomyndighetens webbsida om serveringsställen finns frågor och svar om de nya reglerna.

Dessa lägesbilder skickas när ny information om kommunens hantering av covid-19 finns.