Lägesbild måndag den 4 januari med anledning av arbetet med covid-19

4 January, 2021

Stadsbiblioteket öppnar delvis igen, nu inleds vaccinationerna i Lunds kommun och maxantal besökare införs på Kristallen. Det är några av frågorna inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

Stadsbiblioteket öppnar delvis igen

Utifrån regeringens lättade restriktioner gällande bibliotek, som kom den 23 december, öppnas stadsbiblioteket igen måndagen 11 januari för nödvändiga besök. Medborgarna får då tillgång till dator och skrivare samt möjlighet att hämta reserverade böcker. Resten av biblioteket håller fortsatt stängt för att minimera riskerna för smittspridning. Det innebär att det endast kommer vara möjligt att hämta reserverade böcker, men inte att låna böcker som vanligt. Öppettiderna begränsas till vardagar klockan 12–17. Personal finns tillgänglig via telefon och e-post vardagar klockan 10–17. Återlämningslådan är öppen för återlämning vardagar klockan 8–17.

Kommunens bibliotek på Linero och Klostergården samt i Dalby, Genarp och Veberöd fortsätter att hålla meröppet vardagar klockan 7–22. Biblioteken på Norra Fäladen samt i Stångby och Södra Sandby håller fortsatt stängt.

Medborgare som vill har möjlighet att ansöka om lånekort samt tillgång till meröppet på stadsbiblioteket från och med den 11 januari.

Folkbibliotekens webbsida har mer information

Vaccinationer inleds i dag i Lund

Både i kommunal och privat regi börjar vaccineringen av brukare och personal på alla våra särskilda boenden nu under vecka 1, med start i dag måndag på två av boendena. Logistiken och beredskapen för vaccinationerna är god. Vaccinationerna utförs på det särskilda boendet av kommunens sjuksköterska och i fysisk närvaro av läkare från vårdcentralen.

I dag har förvaltningen också påbörjat inventeringen för hur många brukare och personal som är positiva till vaccination inom de övriga prioriterade grupperna.

Tillgång till skrivare

Under bibliotekens tillfälliga stängning är tillgången till skrivare för medborgarna begränsad. För den som behöver skriva ut något hänvisas i första hand till de meröppna biblioteken. Det går också bra att under vecka 1 (4–5 januari, 7–8 januari) få hjälp med utskrifter i receptionen på kommunhuset Kristallen i Lund.

Maxantal besökare på Kristallen samt inlämningsstation

För att begränsa smittspridningen har kommunen beslutat att begränsa antalet besökare i foajén på Kristallen till max 8 personer under perioden 5–24 januari. Parallellt etableras en ”inlämningsstation” på Brotorget utanför Kristallen för att underlätta inlämning av post och ansökningar de dagar antalet inlämningar till kommunen är som störst. Inledningsvis handlar det om 8 samt 11–13 januari, då ansökningar av försörjningsstöd görs. I samband med ansökan av försörjningsstöd har socialförvaltningen beslutat att i januari tillåta att hyresavier och andra dokument som ska bifogas mejlas direkt till respektive handläggare. Vid behov kan även frankerade svarskuvert skickas ut till den som ansöker.

Dessa lägesbilder skickas när ny information om kommunens hantering av covid-19 finns.