Lägesbild måndag den 25 januari med anledning av arbetet med covid-19

25 January, 2021

Kommunens bibliotek håller med vissa undantag fortsatt stängt, skridskouthyrning erbjuds coronasäkert på Stortorget igen och fritidsgårdarna öppnar upp för barn och unga födda 2005 eller senare. Det är några av frågorna som diskuterats på måndagen inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

Biblioteken fortsatt stängda

Biblioteken i Lunds kommun håller fortsatt stängt på grund av rådande pandemi. Undantaget är nödvändiga besök till Stadsbiblioteket, Meröppna bibliotek, digitala tjänster samt biblioteket i Södra Sandby som håller öppet en eftermiddag i veckan (tisdagar mellan klockan 14-19) för avhämtning av medier.

Uppmaning att sprida ut om- och tillbakalån

Biblioteken har drygt 50 000 böcker utlånade just nu med återlämningsdag den 1 februari och de vill inte ha tillbaka alla böcker på en gång så därför uppmanas Lundaborna att själva låna om sina böcker, så att det blir en spridning av återlämnningsdatumen. De böcker som inte är omlånade den 1 februari kommer biblioteket att låna om. Böcker som är reserverade måste lämnas tillbaka, om du behöver hjälp kontakta gärna biblioteken på folkbiblioteken@lund.se

Fritidsgårdarna öppnar upp för barn och unga

Från och med måndag 1 februari öppnar kommunens fritidsgårdar sin verksamhet igen, för barn och unga födda 2005 eller senare. Det gäller endast för bokade aktiviteter med maximalt 8 deltagare per aktivitet. Tidigare restriktioner kring antal besökare i fritidsgårdarnas lokaler kvarstår för att kunna garantera avstånd inne i lokalerna. Fritidsverksamheten kommer även fortsättningsvis, i möjligaste mån, förlägga sina aktiviteter utomhus och arbeta uppsökande.

Utlåning av skridskor vid isbanan på Stortorget

Från och med måndagen den 25 januari öppnar vi utlåningen av skridskor igen vid isbanan på Stortorget. Detta utifrån rekommendationerna om att i så hög utsträckning det går genomföra fritidsaktiviteter för barn och unga födda 2005 eller senare. Lunds kommun vill skapa möjligheten för alla barn och unga att åka, oavsett om de själva äger ett par skridskor eller inte. Det är gratis att låna skridskor och vi jobbar aktivt med åtgärder för att minska smittspridningen. Det handlar exempelvis om avstånd, kösystem och liknande för att undvika trängsel på och runt isbanan.

Utlåningen har öppet mellan kl. 16.00-20.00 på vardagar och mellan kl. 10.00-20.00 på lördagar och söndagar. Isbanan är öppen för åkning dygnet runt fram till den 28 februari.

Här publicerar vi löpande nyheter från Lunds kommun med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19

Dessa lägesbilder skickas när ny information om kommunens hantering av covid-19 finns.