Lägesbild fredagen den 7 maj med anledning av arbetet med covid-19

7 May, 2021

Distansundervisning på grundskolor med personalbortfall, rekommendationer om provtagning vid smitta i klass och så ska studenten firas. Ja, det är en av frågorna som hanteras inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

Fjärrundervisning på grundskolor på grund av personalbortfall

På grund av ett stort bortfall av personal på Tunaskolan har barn- och skolnämndens presidium, i samråd med skolledningen, idag fattat beslut om att hela högstadiet på Tunaskolan ska gå över till fjärrundervisning. Orsaken är att en så stor andel av personalen är frånvarande så att skolan inte längre kan bedriva undervisning på plats. Beslutet om fjärrundervisning gäller från och med måndagen den 10 maj till och med onsdagen den 12 maj 2021 men beslutet kan komma att förlängas. Beslutet gäller inte grundsärskolan.

Beslut har också fattats om att förlänga fjärrundervisning för årskurs 7-9 på Nyvångskolan till och med onsdagen den 12 maj. Beslutet gäller inte grundsärskolan.

Besluten är fattat med stöd av förordning om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta (2020:115).

Provtagning vid smitta i klass

Lunds kommun följer Smittskydd Skånes rekommendationer och uppmanar därför elever som tillhör en skolklass där någon bekräftats smittad att provta sig enligt rekommendationer för nära kontakt. Lunds kommun uppmanar också vårdnadshavare att säkerställa att elever som är 13 år eller äldre har BankID eller FrejaIDplus som krävs för att beställa självtest via 1177. Detta då vårdcentraler inte har möjlighet att provta symtomfria elever.

Upplägg för årets utspark- student 2021

Planeringen för årets studentfirande har börjat och även i år blir det ett annorlunda studentutsläpp till följd av pandemin. Trots det kommer glädjen att vara stor och dagen blir ett minne för livet.

Det kräver en stor organisation att få till en smittsäker studentutspark. Varje skola planerar utspark utifrån skolans egna förutsättningar och vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Utsparken ska pågå under stora delar av dagen. Olika klasser kommer att springa ut på olika tider. Tiderna har glesats ut så att det inte blir för trångt på skolgården. Elever som tar studenten i år får lov att ta med sig två gäster var. Gästerna är välkomna till skolan tillsammans på utsatt tid, för att undvika folksamlingar. Alla utspark kommer att livesändas så att de som inte kan delta på plats ändå kan vara delaktiga.

Vi uppmanar alla firare att ta ansvar genom att hålla avstånd, att undvika folksamlingar och följa de instruktioner som varje skola sätter upp. Tillsammans minskar vi smittspridningen.

Här kan du läsa löpande nyheter från Lunds kommun med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19

Dessa lägesbilder skickas när ny information om kommunens hantering av covid-19 finns