Lägesbild fredagen den 26 februari med anledning av arbetet med covid-19

26 February, 2021

Kommunens alla bibliotek erbjuder ”take away” utomhus, begränsade öppettider för serveringsställen och Kulturskolan fortsätter sin distansundervisning. Om detta berättar vi i dagens lägesbild med anledning av Lunds kommuns hantering av covid-19.

Utökade öppettider och bokbeställning på distans

Kommunens samtliga bibliotek inför ”take-away”. Det vill säga att böcker kan beställas via telefon och levereras sedan utomhus i anslutning till respektive bibliotek för avhämtning. Dessutom utökar Stadsbiblioteket sina öppettider på måndagar och onsdagar till kl. 12-19. Båda förändringarna införs från och med den 1 mars.
Mer om bibliotekens verksamhet och öppettider på Folkbibliotekens hemsida

Kulturskolan fortsätter med distansundervisning

I förra veckan meddelade Kulturskolan sina planer på att öppna upp sin verksamhet för mer utbildning på plats, från och med 1 mars. Efter nya diskussioner med bland annat Smittskydd Skåne har dessa planer reviderats och Kulturskolan kommer att fortsätta att bedriva sin undervisning på samma sätt som före sportlovet med vissa delar på distans.
Mer om Kulturskolans verksamhet

Vissa lättnader för vaccinerade på särskilda boenden

Skyddet av vaccin mot covid-19 öppnar dörrar för de äldsta. Både antalet sjukdomsfall och antalet dödsfall har minskat bland personer som bor på särskilda boenden för äldre i takt med att andelen som vaccinerat sig mot covid-19 har ökat. Det skriver Folkhälsomyndigheterna i samband med att nya rekommendationer presenterades under gårdagen. Detta öppnar för möjligheten för de boende att åter träffa anhöriga på nära håll i sitt eget hem, och att slippa beslut om besöksförbud. 

Mer information på Folkhälsomyndighetens hemsida

Begränsade öppettider för serveringsställen

Regeringen fattade under gårdagen ett beslut som gör det möjligt för Folkhälsomyndigheten att begränsa öppettiderna för samtliga serveringsställen som till exempel restauranger, kaféer och barer. Beslutet kan komma påverka alla verksamheter, oavsett om alkohol säljs eller inte.

I ett första steg innebär beslutet en nationell begränsning av öppettiderna till kl. 20.30 för samtliga serveringsställen. Ändringarna träder i kraft nu på måndag, den 1 mars 2021. Serveringsställen kommer dock att kunna ha öppet för avhämtning eller hemleverans efter kl. 20.30, skriver regeringen.
För mer information, besök regeringens hemsida

Dessa lägesbilder skickas när ny information om kommunens hantering av covid-19 finns.