Lägesbild fredagen den 19 februari med anledning av arbetet med covid-19

19 February, 2021

Bedömningar för hur undervisning kan bedrivas på ett smittsäkert sätt görs regelbundet i Lunds kommun. Det innebär olika anpassningar och lösningar för exempelvis modersmålsundervisningen och Kulturskolan. Om detta berättar vi i dagens lägesbild med anledning av Lunds kommuns hantering av covid-19.

Kulturskolan tillåter mer undervisning på plats

Från och med den 1 mars anpassar Kulturskolan sin verksamhet och öppnar upp för mer undervisning på plats, i de ämnen det är möjligt att genomföra undervisningen på ett smittsäkert sätt. Anpassningen innebär att grupper i dans, bild, drama/teater, film, animation, cirkus, kör, instrumentundervisning samt enskild musikundervisning undervisas på plats. Gruppstorlek och lokalval anpassas så att avstånd kan garanteras. Större musikgrupper som orkester, ensemble, suzukigrupp och rytmik sker om möjligt på distans, annars är de fortsatt inställda. Alla konserter, uppspel och andra extra aktiviteter är fortsatt inställda tills vidare. Läs mer om anpassningarna på Kulturskolans hemsida.

Fortsatt modersmålsundervisning på distans

Barn- och skolnämndens presidium har i samråd med skolledningen på barn- och skolförvaltningen och utbildningsförvaltningen fattat beslut om fortsatt fjärr- och distansundervisning för modersmålsundervisning för elever i åk 1-9 i Lunds kommunala grundskolor. Beslutet fattas som en extra försiktighetsåtgärd på grund av den inrådan som finns från Smittskydd Skåne om att undvika att blanda elever från olika skolor i t.ex. språkundervisning.

Beslutet gäller från och med den 1 mars 2021 till och med den 19 mars 2021.

Dessa lägesbilder skickas när ny information om kommunens hantering av covid-19 finns