Lägesbild fredag den 5 februari med anledning av arbetet med covid-19

5 February, 2021

Unga födda 2002 och senare får tillgång till kommunens idrotts- och fritidsanläggningar, förbudet mot alkoholservering efter 20 förlängs och vinteraktiviteter planeras i kommunen. Det är några av frågorna som lyfts på tisdagen inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

Idrotts- och fritidsanläggningar öppnar upp för gymnasieungdomar

Till följd av Regeringens nya rekommendationer kommer Lunds kommuns idrottsanläggningar, inklusive Högevall, att från och med måndagen den 8 februari öppna för föreningar som vill bedriva en smittsäkrad verksamhet för personer födda 2002 och senare. Tidigare rekommendationer har endast tillåtit idrottsverksamhet för personer födda 2005 eller senare, samt elitidrott.

De nya rekommendationerna innebär också att kommunens fritidsgårdar öppna upp sin verksamhet för barn födda 2002 eller senare. Verksamheten kommer att bedrivas på ett smittsäkert sätt i grupper om max 8 personer och med krav på föranmälan till samtliga fritidsaktiviteter.

Bad-, is- och idrottshallar fortsatt stänga för allmänheten

Även om idrottshallarna öppnar upp för föreningsverksamhet för barn och unga födda 2002 eller senare kvarstår stängningen av bad- och idrottsanläggningar, samt ishall, för allmänheten tills vidare. Omklädningsrummen håller fortsatt stängt för föreningslivet.

Förbud mot alkoholservering efter kl 20 förlängs

Förbudet mot alkoholservering på restauranger från klockan 20 varje dag förlängs till den 14 februari. Detta följs upp med tillsyn för att säkra att smittspridningen av covid-19 kan begränsas så mycket som möjligt. Vid tillsyn kontrolleras även att gränsen för ett sällskaps storlek följs. Denna har sänkts från åtta personer till fyra personer.

All alkoholservering, utom folköl, upphör klockan 20. Klockan 20.30 ska all alkohol utom folköl vara borta från borden. Restaurangen kan sedan övergå till servering av mat, alkoholfria alternativ och folköl fram till dess att serveringstiden enligt respektive serveringstillstånd är slut.

Tillståndsenheten i Lunds kommun informerar tillståndshavare löpande för att underlätta för dem i deras verksamheter.

Mer information om åtgärder för restauranger och butiker för att minska smittspridningen hittar du här

Mer information om serveringstillstånd och kontaktuppgifter till Tillståndsenheten hittar du här

Vinteraktiviteter planeras utomhus

För att uppmuntra till utomhusaktiviteter och fysisk aktivitet fyller vi just nu på med extra snö i Lunds stadspark. En snökanon ska förhoppningsvis skapa tillräckligt mycket snö för att ett skidspår runt stadsparken och ev. även en pulkabacke i parkens mitt ska kunna göras efter helgen. Anläggning av skidspår och den eventuella pulkabacken påbörjas i nästa vecka. När spåren väl är på plats kommer de att finnas kvar ett bra tag, även om temperaturen skulle krypa över nollan.

En annan utomhusaktivitet är skridskoåkning vid isbanan som nu finns i anslutning till utomhusbadets parkering i Veberöd och den tillfälligt anlagda isbanan på Stortorget i Lund.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens rekommendationer om bland annat fysiska aktiviteter utomhus här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/rekommendationer-for-att-minska-spridningen-av-covid-19/

Här publicerar vi löpande nyhheter kopplat till kommunens arbete med covid-19.

Dessa lägesbilder skickas när ny information om kommunens hantering av covid-19 finns.