Lägesbild fredag den 26 mars med anledning av arbetet med covid-19

26 March, 2021

Vaccinationen igång för brukare och personal inom LSS-boenden, beslut om att senarelägga kommunens budgetarbete och coronasäkrade påsklovsaktiviteter. Det är några av frågorna som just nu hanteras inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

Smitta och vaccination inom vård och omsorg

Vaccinationerna med Astra Zenecas vaccin blev förra veckan stoppade av Folkhälsomyndigheten som en försiktighetsåtgärd, på grund av rapporter om misstänkta biverkningar. Detta påverkade vaccinering av brukare och personal inom LSS-boenden. På torsdagen kom vaccinationerna för brukare inom LSS-boenden igång igen med ett annat vaccin.  

Just nu är det inga smittade brukare på särskilda boenden inom kommunal och privat regi i Lunds kommun. Vi uppdaterar antal smittade varje vecka. Här kan du läsa aktuella siffror.

Inga förändringar angående distansundervisningen på gymnasieskolorna efter påsklovet

Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelade på onsdagen att rekommendationen om delvis distans på gymnasiet upphör från 1 april. Även Smittskydd Skåne har justerat sina rekommendationer. Minst två tredjedelar av eleverna bör kunna erbjudas närundervisning i skolans lokaler samtidigt.

Lunds kommuns gymnasieskolor fortsätter enligt tidigare planering, två tredjedelar av eleverna kommer få närundervisning efter påsklovet. Efter lovet kommer det påbörjas en planering för möjligheterna att öka närundervisningen ytterligare.

Beslut om budget senareläggs till oktober

Den pågående coronapandemin har det senaste året påverkat Lunds kommuns budgetarbete. Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade i måndags beslut om att senarelägga årets budgetprocess . Enligt den reviderade tidsplanen kommer beslut om ekonomi och verksamhetsplan (EVP) med budget för 2022 fattas av kommunfullmäktige i oktober. 

Vanligtvis brukar beslut om EVP och budget för kommande år att fattas av kommunfullmäktige under två heldagar i juni. Förra året sköts det mötet upp och genomfördes istället digitalt under tre heldagar i november och december. Även i år kommer beslutet om budgeten att senareläggas. Eftersom det fortfarande finns stor osäkerhet kring smittspridningen och vaccinationsplaneringen gör en senareläggning av sammanträdet att sannolikheten för att genomföra mötet på plats blir större. Att senarelägga mötet gör också att uppdaterade ekonomiska förutsättningar som till exempel skatteprognoser och annan väsentlig information från regeringens vår- och höstbudget kan tas i beaktande.

Beslut gällande modersmålsundervisning förlängs

Det tidigare beslutet om fjärr- och distansundervisning för modersmålsundervisning för elever i åk 1-9 i Lunds kommunala grundskolor har förlängts. Beslutet gäller fr.o.m. den 6 april 2021 till och med den 16 april 2021.

Säkra aktiviteter under påsklovet 2021

Snart är det dags för påsklov i Lunds kommun. Under lovveckan som pågår mellan den 29 mars och 5 april, finns det roliga saker att göra för barn och unga. Alla aktiviteter är anpassade efter riktlinjer och föreskrifter som Folkhälsomyndigheten, Regeringen och Smittskydd Skåne rekommenderar.

Läs gärna mer här: https://lund.se/uppleva--gora/nyheter-och-nyhetsarkiv/2021/pasklov-i-lund-2021/

Här kan du läsa löpande nyheter från Lunds kommun med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19

Dessa lägesbilder skickas när ny information om kommunens hantering av covid-19 finns .