Lägesbild fredag den 19 mars med anledning av arbetet med covid-19

19 March, 2021

Säsongen för de kommunala utomhusbaden förlängs i sommar och högstadie- och gymnasieskolorna planerar för mer närundervisning. Det är några av frågorna som hanteras inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

Förlängd badsäsong på kommunala utomhusbad

Fyra veckors mer utomhusbadande. Det blir det i sommar efter att kultur- och fritidsnämnden följde upp ett Lundaförslag och nu beslutat att utöka utomhusbadsäsongen för allmänheten vid de kommunala badanläggningarna med fyra veckor. Syftet med förlängningen är att kunna bjuda på fortsatta utomhusaktiviteter och en aktiv sommar på hemmaplan under pandemin. Baden kommer preliminärt att hålla öppet under totalt 14 veckor, från slutet av maj till slutet av augusti.

Planerad återgång till närundervisning på kommunala högstadieskolor

Från och med vecka 14 rekommenderar Smittskydd Skåne högstadieskolorna att ha så mycket av undervisningen som närundervisning som möjligt och att minst två tredjedelar av eleverna kan närvara samtidigt i skolans lokaler.

Mot bakgrund av dessa nya rekommendationer har Barn- och skolnämndens presidium idag fattat följande beslut om hur den fortsatta undervisningen från och med vecka 14:

  • Vecka 14 – fjärrundervisning för årskurs 8. Årskurs 9 och 7 har undervisning på plats i skolan.
  • Vecka 15 – fjärrundervisning för årskurs 7. Årskurs 9 och 8 har undervisning på plats i skolan.
  • Ambitionen är att samtliga elever ska vara åter i närundervisning från och med vecka 16. Naturligtvis givet att inga andra råd och rekommendationer finns från myndigheterna.

Nya rekommendationer för gymnasieskolorna efter påsklovet

Utifrån smittskyddsläget har Smittskydd Skåne gjort bedömningen att gymnasieskolorna gradvis kan öppna upp för mer närundervisning med fler elever på plats i skolan, efter påsklovet. Rekommendation är att två tredjedelar av eleverna kan vara på plats i skolan.

Lunds gymnasieskolor planerar nu återgången utifrån de nya rekommendationerna.

Elever och vårdnadshavare uppmanas att ta del av skolornas information i vklass.

Kulturskolan öppnar för platsundervisning efter påsk

Från och med den 5 april anpassar Kulturskolan sin verksamhet och öppnar upp för mer undervisning på plats, i de ämnen det är möjligt att genomföra undervisningen på ett smittsäkert sätt. Anpassningen innebär att grupper i dans, bild, drama/teater, film, animation, cirkus, kör, instrumentundervisning samt enskild musikundervisning undervisas på plats. Gruppstorlek och lokalval anpassas så att avstånd kan garanteras. Större musikgrupper som orkester, ensemble, suzukigrupp och rytmik sker om möjligt på distans, annars är de fortsatt inställda. Alla konserter, uppspel och andra extra aktiviteter är fortsatt inställda tills vidare. Läs mer om anpassningarna på Kulturskolans hemsida.

Här kan du läsa löpande nyheter från Lunds kommun med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19 

Dessa lägesbilder skickas när ny information om kommunens hantering av covid-19 finns .