Lägesbild fredag den 16 april med anledning av arbetet med covid-19

16 April, 2021

Anpassningar inom vård- och omsorg, åtgärder på kommunens gymnasieskolor för säker återgång till närundervisning och Lundasupport bjuder in besöksnäringen att diskutera möjligheter och utmaningar under pandemin. Det är några av de frågor som tagits upp under fredagen inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

Det här gäller på gymnasieskolorna vid återgång till närundervisning

Utbildningsnämndens beslut om att de kommunala gymnasieskolorna ska återgå till närundervisning grundar sig i dels myndigheternas rekommendationer, dels i vetskapen om att många elever blivit påverkade negativt av distansundervisningen. Distansundervisningen har påverkat både studieresultaten och elevernas mående negativt.

Folkhälsomyndighetens rekommendation om distansundervisning upphörde 1 april. Smittskydd Skånes rekommendationer är att gymnasieskolorna i Skåne succesivt kan återgå till närundervisning, minst två tredjedelar av eleverna bör kunna erbjudas närundervisning i skolans lokaler samtidigt.

Beslut om att återgå till närundervisning hindrar inte att vid eventuell smittspridning på en skola under en begränsad tidsperiod övergå till distansundervisning i en eller fler klasser. Utbildningsförvaltningen har kontinuerlig kontakt med smittskyddsläkare.

Gymnasieskolorna har satt in många förebyggande åtgärder för att undvika trängsel och hålla nere smittspridningen. Lokalerna ser olika ut på skolorna, därför kan åtgärderna variera. Några exempel på åtgärder på gymnasieskolorna är:

  • Instruktioner om flöden i trapphus och korridorer
  • Goda möjligheter till handtvätt och tillgång till handsprit
  • Utökade städrutiner
  • Matsalarna glesas ut genom att erbjuda mat eleverna tar med och äta på annan plats än i matsalen. Matsalarna har även kompletterats med tält.
  • Möjligheterna för lärare att bära visir
  • Regelbunden vädring
  • Utomhusaktiviteter på raster
  • Förlängd skoldag så eleverna kan undvika kollektivtrafiken i rusningstid

Lunds kommun följer myndigheternas rekommendationer och vidtar löpande nya åtgärder för att minimera riskerna för smittspridning i våra verksamheter. Om rekommendationerna ändras är vi beredda att snabbt ställa om och fatta nya beslut.

Lundasupport bjuder in besöksnäringen på digital fika

Den 28 april klockan 8.30 bjuder Lundasupport in besöksnäringen till en branschfika i rådande covid-19-läge. Runt det digitala fikabordet välkomnas du att prata akuta utmaningar, tillgängliga stödåtgärder och framtida möjligheter. Bland annat tas tempen på besöksdestinationen Lund, på hemestertrenden och på de digitala affärsmöjligheterna för att utforska hur vi tillsammans kan lyfta Lund.

Vid bordet och i den digitala panelen hittar du bland annat Per Welinder, vd för nybildade destinationsbolaget Visit Lund, Philip Sandberg (L), kommunstyrelsen ordförande i Lund, Charlotte Rodenstedt, Be here Then, Christer Wallin, vd Lunds Nyföretgarcentrum, Johanna Forsman, Story Tourist samt representanter från besöksnäring, hotell och event branschen. Lars Mattiasson från Lundasupport modererar samtalet.

Tillsammans med partners ger Lundasupport ditt företag kostnadsfri rådgivning under rådande pandemi. Du kontaktar Lundasupport enkelt på 046-359 90 20. Här kan du anmäla ditt deltagande till den digitala fikan.

Anpassningar inom vård och omsorg

Folkhälsomyndigheten presenterade på en pressträff idag anpassningar av åtgärder för vaccinerade personer. Det innebär i korthet att personer som är vaccinerade med en första dos, efter tre veckor kan träffa människor från några olika hushåll. Om en vaccinerad person är del av en smittspårning och är definierad som hushållskontakt eller nära kontakt kan undantag göras från förhållningsregler.

Folkhälsomyndighetens lättade restriktioner inom vård och omsorg, innebär exempelvis att det kan öppnas upp för vissa aktiviteter på särskilda boenden och dagverksamheter, förutsatt att rekommenderade rutiner följs. Vaccinerade personer inom äldreomsorgen kan göra besök utanför hemmet, till exempel hos anhöriga och på serviceinrättningar.

Vård- och omsorgsförvaltningen kommer under nästa vecka att se över på vilket sätt detta påverkar vård- och omsorgsverksamheterna i Lunds kommun.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Här kan du läsa löpande nyheter från Lunds kommun med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19

Dessa lägesbilder skickas när ny information om kommunens hantering av covid-19 finns.