Lägesbild fredag 12 mars med anledning av arbetet med covid-19

12 March, 2021

Systembolagen i Lund stänger på valborg, förlängd distansundervisning i modersmålsämnet i grundskolan och Lundasupport bjuder in till en digital frukost för att diskutera pandemins utmaningar och lösningar. Det är några av frågorna som hanterats inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

Stängning av Systembolaget på valborg

Socialnämnden beslutade på senaste sammanträdet att förbjuda systembolagen i Lunds tätort att sälja alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat den 30 april.

Pandemin gör att organiserade arrangemang som annars kan fånga upp festsugna personer under kontrollerade former, inte kan genomföras. Dessutom kommer restaurangerna att stänga tidig kväll, i enlighet med de restriktioner som gäller. Detta och det faktum att spontanfester med risk för smittspridning redan är vanligt förekommande i Lund gör att siste april även i år är en dag med hög risk för spontanfest och oordning.

Precis som tidigare år begränsas förbudet till att gälla systembolagen i Lunds tätort: på Bangatan, Traktorvägen och i Saluhallen.

Distansundervisning i modersmålsämnet förlängs

Beslutet om fjärr- och distansundervisning i modersmålsämnet i grundskolan kommer att förlängas fram till 26 mars 2021. Detta gäller dock inte studiehandledning på modersmålet.

Beslut tas utifrån Smittskydd Skånes rekommendation att skolor ska undvika att samla elever från olika skolor och klasser för att minska smittspridningen av covid-19.

Digital morgonfika med Lundasupports den 25 mars

Tillsammans med partners ger Lundasupport företag kostnadsfri rådgivning under rådande Covid-19-läge. Den 25 mars klockan 8.30 bjuder Lundasupport in näringsliv, butik och handel till sitt digitala fikabord. Vid bordet kommer bland annat affärsidkare och butiksrepresentanter från Lund tillsammans med Sven Petter Hovelius från Handelsföreningen och Lars Mattiasson från Lundasupport att delta.

Mötet kommer att fokusera på de stödåtgärder som finns och branschens akuta utmaningar under pandemin, men också på de lösningar och framtida möjligheter som finns.

Med på mötet är också Marie Enhörning, näringspolitisk expert från Svensk Handel, Carl Sjöstedt från VICI advokatbyrå och representanter från Lunds kommun.

Lundasupports morgonfika genomförs i samarbete med Handelsföreningen i Lund. Anmäl ditt deltagande här.

 Här kan du läsa löpande nyheter från Lunds kommun med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19 

Dessa lägesbilder skickas när ny information om kommunens hantering av covid-19 finns.