Kommunens idrottsanläggningar öppnar för barn och unga igen

22 January, 2021

Högevallsbadet och idrottshallar öppnar upp för föreningsverksamhet med barn och unga födda 2005 och senare. Efter regeringsbeskedet igår fattade kultur- och fritidsnämnden i Lunds kommun beslut om att öppna upp idrottsanläggningarna från och med måndag. Verksamheterna håller dock fortsatt stängt för allmänheten.

Högevall

Den 21 januari 2021 meddelade regeringen att kommuner och regioner bör återuppta verksamheter för barn och unga födda 2005 och senare. Det gäller såväl inom- och utomhusaktiviteter inom idrott, fritids och kultur, så länge de kan genomföras på ett sätt som inte innebär ökad risk för smittspridning.

– Under en dryg månad har vi hållit alla idrottsanläggningar i kommunen stängda för att minska smittspridningen av covid-19. Rörelse för barn och unga är också en del av folkhälsan och därför är det mycket glädjande att från och med måndag kunna öppna upp idrottsanläggningarna igen för föreningsidrott för barn och unga, säger Christian Gehrmann (FNL), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Anläggningarna fortsatt stängda för allmänheten

Lunds kommun har sedan pandemins utbrott följt Folkhälsomyndighetens och Smittskydd Skånes rekommendationer och vidtagit ett stort antal åtgärder för att minska smittspridningen. Det innebär att anläggningarna är fortsatt stängda för allmänheten tills vidare.

– Vi kommer givetvis följa utvecklingen noga framöver. Ändrar sig smittläget är vi redo att vidta motåtgärder genom att återigen begränsa möjligheten att samlas i våra lokaler. Arbetet med att motverka pandemin måste vara överordnat, säger Jari Kajanne, idrotts- och fritidschef i Lunds kommun.