Fjärrundervisning för Lunds högstadieskolor

7 January, 2021

Lunds högstadieskolor kommer att bedriva fjärrundervisning från och med måndagen den 11 januari. Det har barn- och skolnämndens presidium beslutat idag.

- Det är ett allvarligt läge som gör att vi utifrån rekommendationen från Smittskydd Skåne har beslutat om att övergå till fjärrundervisning i de kommunala högstadieskolorna, säger Mia Honeth (L), ordförande barn- och skolnämnden.

Smittspridningen i Skåne fortsätter att öka. Innan jullovet sågs en markant ökning av covid-19 i de åldrar som går på högstadiet enligt Smittskydd Skåne som därför rekommenderar fjärrundervisning på högstadiet då skolan börjar igen.

Lunds kommun har redan vidtagit en rad åtgärder för att minska risken för smittspridning i skolan. Men den samlade bedömningen utifrån läget i Skåne gör att barn- och skolnämnden i samråd med barn- och skolförvaltningens ledningsgrupp idag beslutat att övergå till fjärrundervisning för elever i årskurs 7-9 i Lunds kommunala grundskolor. Beslutet gäller från och med på måndag den 11 januari och till och med den 24 januari men kan komma att förlängas. Fjärrundervisningen kommer även att gälla för internationella grundskolan och modersmålsundervisningen men inte för grundsärskolan.

Syftet med beslutet är att minska trängsel och minimera antalet möten. Regeringen har också meddelat i dag att högstadieskolor ska få möjlighet att bedriva fjärr- eller distansundervisning om det behövs

- All kraft går nu åt att säkerställa att eleverna i högstadiet får den undervisning de har rätt till. Till skillnad från distansundervisning kommer eleverna att få undervisning simultant som gör att lärare och elever fortfarande möts varje dag om än digitalt, säger Mia Honeth (L) ordförande i barn- och skolnämnden.

God förberedelse

Planeringen inför en eventuell fjärrundervisning i grundskolan har pågått under en längre tid och Lunds skolor är förberedda att dra igång undervisningen på måndag. För Lunds kommuns högstadieskolor innebär fjärrundervisning att elever och lärare sitter uppkopplade samtidigt via dator och undervisningen pågår enligt schema.

- Lund har skolor med höga ambitioner och goda resultat. Vi har fantastiska medarbetare och elever. Allt detta ska vi fortsätta värna om även i den här situationen. Vi har den senaste tiden förberett för att det här beskedet skulle kunna komma men det är naturligtvis så att det kan komma att bli stökigt ett antal dagar, säger Jytte Lindborg, skoldirektör i Lunds kommun.

Skollunch kommer att erbjudas till eleverna som får fjärrundervisning. Mer information om hur detta kommer att organiseras kommer att skickas ut senare. Elever med behov av särskilt stöd har rätt till detta precis som tidigare och information om detta kommer att skickas från respektive skola.

Med anledning av smittspridningen och beslutet om fjärrundervisning har barn- och skolförvaltningen beslutat om en extra studiedag för samtliga elever i grundskolan imorgon, fredag 8 januari.