Länk till startsidan

Energi och uppvärmning

Nyfiken på att installera värmepump eller skaffa vindkraft? När behöver du tillstånd eller söka bygglov? Vad gäller om du vill installera laddare för en elbil hemma?

Är du osäker på vilken energilösning som fungerar bäst för ditt boende? Prata med energi- och klimatrådgivarna först, de erbjuder kostnadsfri och opartisk rådgivning.

Energi- och klimatrådgivning

Installera värmepump

Att installera en värmepump kan vara ett klokt val för att värma ditt hus eller fritidshus. Det finns olika typer av värmepumpar. De som skapar värme av frånluften i huset, av luften ute eller av berg, jord-, grund- eller ytvatten.

Värmepumpar som utvinner värme ur mark, ytvatten eller grundvatten ska enligt miljöbalken anmälas till miljönämnden. Anmälan ska senast göras sex veckor innan installationen. Särskild blankett kan beställas från miljöförvaltningen eller laddas ner här nedan. Oftast hjälper den installatör du valt att anlita till med ansökan.

Anmälan om installation av värmepump - e-tjänst

Vad kostar anmälan?

Vi tar ut en handläggningsavgift för att hantera ditt ärende. Följande tariff gäller:

  • Berg- eller grundvattenvärmepump 1–2 borrhål, 2 200 kr
  • Berg- eller grundvattenvärmepump 3–10 borrhål, 4 400 kr
  • Berg- eller grundvattenvärmepump >10 borrhål, 8 800 kr
  • Ytjordvärmepump, 2 200 kr

Om du vill ha mer information eller har frågor är du välkommen att kontakta miljöförvaltningen.
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se.

Skaffa vindkraft

Funderar du på egen vindkraft? Det är fullt möjligt. Idag finns små vindkraftverk så kallade miniverk eller gårdsverk som ger dig möjligheten att producera din egen el och bidra till en renare miljö.

På hemsidan vindlov.se hittar du en steg-för-steg-guide för att investera i vindkraftverk i olika skala. Bakom hemsidan står de statliga myndigheter som är involverade i tillståndsprocessen samt Sveriges kommuner och landsting. I vissa fall behövs inte bygglov för ett miniverk under 20 meter. För större vindverk än så krävs bygglov. I guiden hittar du det du behöver veta om bygglov och andra tillstånd.

Steg-för-steg-guide till vindkraft på energimyndighetens webbplats

Om något är oklart eller du vill ha mer information så är du alltid välkommen att kontakta våra energirådgivare.

Skattereduktion för vindkraftsel

Du som producerar el för hemmabruk och matar in eventuell överskottsel till övriga elnätet kan ofta få en skattereduktion på 60 öre/kWh för det. Mer information om detta och andra skatteregler i samband med elproduktion hittar du hos Skatteverket. Reglerna gäller för privatpersoner.

Skatteverkets regler om mikroroduktion

Solenergi från solfångare och solceller

Solfångare ger varmt vatten genom värmestrålningen från solen. Detta varmvatten kan pumpas runt och värma varmvattenberedare eller vattentankar så att värmen kan sparas.

Solceller ger elektricitet genom ljusstrålningen från solen. Denna el kan användas direkt i huset, lagras i batterier eller matas in på elnätet och säljas.

Energirådgivarna Skåne har sammanställt en användbar guide i 12 steg för hur du skaffar en egen solcellsanläggning.

Se energirådgivarnas webbinarie om solceller

Behöver jag bygglov?

Du behöver inte söka bygglov för att montera solcellspaneler inom ett detaljplanerat område så länge fastigheten inte är utpekade som kulturmiljö eller ligger inom riksintresse för totalförsvaret. Solcells­panelerna måste följa byggnadens form och placeras utanpå befintligt tak eller fasad samt följa gällande detaljplan. Påverkas bärande konstruktion krävs det en anmälan även om solcellerna inte är bygglovspliktiga.

Mer bygglovsinformation för solceller och solfångare

Stöd för solceller

Den 1 januari 2021 ersattes det statliga investeringsstödet till privatpersoner med ett nytt stöd för grön teknik, till exempel för investering av solceller. Stödet är 15 % för installation av nätanslutet solcellssystem. Skattereduktion ges på kostnaden för arbete och material.

Läs mer om stöd för solceller på Energimyndighetens webbplats

Solelportalen

Solelportalen är en webbplattform av Energimyndigheten med information och oberoende vägledning om solceller. Tanken är att den ska underlätta för dig som är intresserad av att skaffa solceller till att hitta den lösning och göra de beslut som passar dig bäst.

Gå till Solelportalen här

Solcellskalkylator

Med Solcellskalkylator kan du se potentialen för att producera el från solen på just ditt tak. Kartan är framtagen i samarbete med Kraftringen, LTH och Solar Region Skåne, med bidrag från Region Skånes Miljövårdsfond.

Kraftringens Solcellskalkylator

Vad gäller för mig som producerar egen el?

Det är olagligt att koppla in din elproducerande anläggning på nätet utan tillstånd från nätägaren. Det kan vara farligt för dem som utför service och underhåll på elnätet. Installationen måste också utföras av elektriker med rätt behörighet. Du kan kontrollera behörigheten på den tänkta elinstallatören hos Elsäkerhetsverket.

Elsäkerhetsverkets webbsida om att anlita installatör

Nätägare skyldig att koppla in

Nätägaren är skyldig att vid förfrågan koppla in småskaliga elproducenter på nätet och gratis installera en mätare för den el du levererar. I Lunds kommun är det Skånska Energi, Kraftringen och E.ON som äger varsin del av elnätet. Enstaka hushåll kan ligga i Staffanstorps Energis eller Sjöbo Energis nätområden.

Vem är nätägare där du bor?

Elbil och att ladda hemma

Funderar du på att skaffa elbil eller laddhybrid? Då kanske du har frågor rörande laddning och annat praktiskt? En elbil använder ca 1–1,5 kWh el för att förflytta sig en mil. Jämfört med en bränsledriven bil, som använder ca 6–7 kWh per mil, är elbilen mycket mer energieffektiv. Elen till elbilen kan dessutom produceras förnybart och fossilfritt, framför allt i Sverige som har en elmix med lågt koldioxidutsläpp. Välj ett grönt elavtal när du har möjlighet.

Se energirådgivarnas webbinarie om att skaffa elbil

Ladda bilen hemma

Energi- och klimatrådgivningen i Skåne och Elsäkerhetsverket har sammanställt information som vi rekommenderar att du läser när du funderar på att ladda hemma. Installationer ska göras av behörig elektriker och även laddning i vanligt uttag måste ske på ett säkert sätt.

Läs energi- och klimatrådgivningens broschyr om att ladda hemma

Du kan söka ladda-hemma-stöd från Naturvårdsverket på en summa upp till 10 000 per fastighet.

Läs mer om ladda-hemma-stöd

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?