Länk till startsidan

Denna sida är äldre än 12 månader och är kanske inte längre aktuell.

Nu byts dekalerna på kärlen

Ett enhetligt sätt att vägleda i sorteringen ska göra det lättare att göra rätt. Därför kommer Lunds Renhållningsverk att byta ut dekaler till det nordiska system som tagits fram av Avfall Sverige.

Branschorganisationen Avfall Sverige har, tillsammans med andra parter som Förpacknings- och tidningsinsamlingen, tagit fram ett nytt dekalsystem som ska kunna användas över hela norden. Tidigare har det inte funnits något gemensamt skyltsystem för avfall i Sverige, än mindre i Norden. Det har varit ett problem, eftersom olika system och symboler på olika platser gör det svårare att sortera rätt.

De nya dekalerna visar vad som får slängas, med bild samt en text.

Skyltsystemet bygger på ikoner och färger

Skyltsystemet bygger på ikoner som kommer att användas både på förpackningen och på skyltar vid sop­kärlen. På så vis ska det bli enklare att sortera rätt.

Skyltsystemet har tydliga symboler, enhetliga namn för olika avfallsslag och vägledande färger. Blått signalerar tidningar och returpapper, lila signalerar plastförpackningar och grått betyder metallförpackningar.

Systemet är tänkt att kunna användas vid fastighetsnära insamling, på återvinningsstationer, återvinningscentraler och på förpackningar. Ett enhetligt skyltsystem för hela Sverige och Norden kommer att öka mängden avfall som sorteras till återvinning.

Hur ska bytet gå till?

Vi planerar att genomföra bytet av dekaler successivt. Under hösten 2021 byts dekaler på villakärl tills det inte längre går på grund av temperatur och fukt. Då påbörjas byte i flerbostadshus under vintermånaderna. Under våren avslutas bytet på villakärlen och därefter fortsätter bytet i flerbostadshus.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?