Legionella

Legionellabakterier finns normalt i sötvatten och förekommer i små mängder i vattenledningssystemen i våra hus. För att kunna orsaka sjukdom behöver bakterierna föröka sig. Detta sker vid vattentemperaturer mellan +20 och +50 °C.

För att undvika tillväxt av legionella i varmvattensystem ska temperaturen i varmvattenkranen vara minst +50 °C. I varmvattenberedaren bör temperaturen inte understiga +60 °C.

Smittan får man genom att andas in vattendroppar med legionellabakterier, till exempel när man duschar. Man blir inte smittad genom att dricka vatten. Legionärssjukan smittar inte från person till person. Sjukdomen orsakar lunginflammation och symptomen är feber, hosta, andningssvårigheter och allmän sjukdomskänsla.

Enligt WHO är följande riskfaktorer för att insjukna i legionärssjuka:

  • ålder >40 år
  • kön – män är oftare drabbade än kvinnor
  • alkoholism
  • rökning
  • nyligen varit på resa
  • nedsatt immunförsvar – på grund av sjukdomstillstånd eller behandling
  • diabetes
  • nedsatt njurfunktion.

Läs mer om legionella på Folkhälsomyndigheten hemsida.

Folkhälsosmyndigheten

Om du vill ha mer information eller har frågor är du välkommen att kontakta miljöförvaltningen.

Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Kontakt

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se