Vattenskyddsområden

Ett vattenskyddsområde skapas för att skydda vårt dricksvatten. Inom området kan det göras inskränkningar i markanvändningen som krävs för att skydda vattnet.

Just nu pågår en omarbetning av vattenskyddsområdet runt Vombs vattenverk. Det är Sydvatten AB som ansvarar för detta. När arbetet är klart kommer en karta och regler för området att presenteras här.

Faktaansvarig: Miljöförvaltningen

Kontakt

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se