Dricksvatten

Det kommunala dricksvattnet levereras av VA SYD. Har du synpunkter på dricksvattnets kvalitet eller problem med ledningar/leverans ska du kontakta VA SYD. Du som har en enskild brunn ansvarar själv för vattenkvaliteten och för att hålla brunnen i bra skick.

Kommunalt dricksvatten

Det kommunala dricksvattnet levereras av VA SYD. Har du synpunkter på dricksvattnets kvalitet eller problem med ledningar/leverans ska du kontakta VA SYD. Där hittar du också information om vattnets kvalitet och hårdhet.

VA SYD

Om du får ditt dricksvatten från egen brunn

Du som är fastighetsägare/brunnsägare bör låta undersöka vattenkvaliteten i brunnen regelbundet. Många tar bara prov på sitt dricksvatten när man känner smakförändringar eller när vattnet luktar konstigt eller börjar ändra färg. Det kan dock uppstå problem med vattnet utan att man märker det. Du som har en enskild brunn ansvarar själv för vattenkvaliteten och för att hålla brunnen i bra skick.

Livsmedelsverksamheter (till exempel matställen, daghem, skolor, äldreboenden) som använder vatten från egen brunn måste regelbundet provta och låta analysera sitt vatten enligt ett kontrollprogram. Proverna tas ut och bekostas av verksamhetsutövaren. Information om detta finns i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30. Dessa dricksvattenanläggningar ska även registreras hos miljöförvaltningen.

Provtagning av ditt brunnsvatten

Just nu kan miljöförvaltningen inte ta emot några brunnsvattenprover. Om du vill ta prover på ditt brunnsvatten kan du vända dig till något av de laboratorier som erbjuder dessa tjänster. Kontaktuppgifter till dessa finns att söka på webben.

Mer information

För ytterligare information egen brunn kontakta miljöförvaltningen:

Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Kontakt

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se