Nyheter och nyhetsarkiv

December

2020-12-11

Lunds kommun är med och leder klimatomställningen i Europa

Den 11 december 2020 blev en stor dag för klimatomställningen i städer. Då undertecknades de första klimatkontrakten i Europa – och Lunds kommun var bland de första att skriva under.

2020-12-11

Förslag på justerade avgifter för bygglov

Byggnadsnämnden har godkänt ett förslag på ny taxa för bygglovsärenden, förslaget kan nu gå vidare till kommunfullmäktige. Tanken är att den nya taxan ska spegla vad det kostar att handlägga en viss typ av bygglov och inte minst göra det enklare för den som söker bygglov att veta vad det kommer att kosta.

November

2020-11-24

Stafettkontot Hållbara Lund på Instagram

Under 2021 gör vi en satsning på att låta kontot Hållbara Lund på Instagram bli ett stafettkonto. Vill du visa upp ditt engagemang för hållbar utveckling på kontot – oavsett om det är som privatperson, medarbetare i Lunds kommun, som engagerad i en förening eller som anställd på ett företag – då hoppas vi att du hör av dig!

2020-11-17

Lunds klimatarbete uppmärksammas på London Climate Action Week

Varje år rapporterar Lunds kommun in sitt klimatarbete till organisationen Climate Disclosure Project (CDP). I år fick Lunds kommun högsta betyg på sin rapportering – vilket visar att vi som kommun är världsledande i vårt klimatarbete.

2020-11-05

Karmen förde dem samman - efter 52 år

De har inte setts på över 52 år – vilket är svårt att tro när vi ses över en bit av den fönsterkarm de reste i Stadshallen 1968. För det dröjer inte länge förrän minnena bubblar upp… Möt snickarna Leif och Svante i den första delen av vår torsdagsserie med minnen från Stadshallen!

Oktober

2020-10-29

Idéer till miljöprojekt? Sök medel från miljöanslaget

Har du och din förening idéer på projekt som leder till en bättre miljö i Lund? Sök medel ur miljöanslaget senast 15 november!

2020-10-20

Påverka arbetet för miljön i Lund

Lunds kommun ska anta ett uppdaterat program för ekologisk hållbar utveckling, LundaEko. Programmet har mål inom områden som klimat, biologisk mångfald och vatten – viktiga frågor som berör alla som bor och verkar i Lunds kommun. Just därför är dina åsikter på programmet så viktiga!

2020-10-16

Här får kommunens arbetskläder nytt liv!

Varje år köper kommunens verksamheter arbetskläder, skor och skyddskläder för miljontals kronor. Genom att bli bättre på att tänka cirkulärt i hanteringen av kläder finns inte bara pengar att spara - utan även möjlighet att göra vinster på flera andra plan.

2020-10-13

Radon - nu börjar mätsäsongen

Den 1 oktober 2020 börjar mätsäsongen för långtidsmätningar av radon inomhus.

September

2020-09-01

Webbinarium 22/9 om miljöbilar

Elbil, biogas, begagnat, bilpool - varmt välkommen till webbinariet för dig som funderar på att köpa miljöbil! Arrangör är av energi- och klimatrådgivarna i Lund, Lomma, Staffanstorp och Svedala som gästas av experter från 2030-sekretariatet.

Augusti

2020-08-28

Ett Lund för alla – Lunds första program för social hållbarhet

Som Skandinaviens första stad för mänskliga rättigheter har Lunds kommun nu antagit ett program för social hållbarhet. Tillsammans med miljöprogrammet LundaEko tas därmed ett helhetsgrepp på det lokala arbetet för Agenda 2030.

2020-08-25

Ny statistik: Lund nådde sitt klimatmål för 2020 redan 2018

I Lunds kommuns miljöprogram, LundaEko II, har vi en målsättning om att utsläppen av växthusgaser inom Lunds kommun ska halveras mellan 1990 och 2020. Ny statistik visar att utsläppen hade minskat 50 procent redan år 2018.

2020-08-13

Ung i Lund? Svara på vår enkät om vårt framtida miljöarbete!

Just nu pågår ett stort arbete med att ta fram nya mål till vårt miljöprogram LundaEko, och vårt miljöarbete fram till 2030. Vi behöver ungas perspektiv i detta!

2020-08-10

Vad händer på Rögle deponi?

Deponering av avfall under 1900-talet medför fortfarande en omfattande påverkan på miljön, både lokalt och globalt. Rögle deponi mellan Dalby och Södra Sandby är inget undantag. Arbetet med att åtgärda problemen med Rögle deponi har pågått under några år, men närmar sig slutet. När området är klart kommer det att ha omvandlats till ett friluftsområde och åtgärder för att säkra deponin har då genomförts.

Juli

2020-07-02

Framtidens byggande stavas återbruk!

Byggsektorn har en betydande klimatpåverkan som kräver mycket resurser. Som offentlig fastighetsägare med höga miljö- och klimatmål vill Lunds kommun bidra till att hitta lösningar på denna utmaning. Därför startar nu projektet Cirkulär byggnation – cirkulära flöden av byggmaterial som syftar till att öka kunskaperna om återbruk av byggmaterial vid rivning, renovering och nybyggnation.

Juni

2020-06-12

Lunds miljöarbete i topp

Lunds kommuns miljöarbete rankas som bäst i Sverige. Det visar tidningen Fokus genomgång av Sveriges 290 kommuner.

2020-06-11

De får Lunds kommuns miljöpris och miljöbragd 2020

Engagemang för miljön i Rögleskogen och mångsidigt arbetet med hållbart jordbruk i Värpinge uppmärksammas genom Lunds miljöpris 2020. Kommunens interna utmärkelse miljöbragden delas mellan en engagerad miljösamordnare och gymnasieskolan Spykens hållbarhetsarbete.

Maj

2020-05-28

Lund en av 18 skånska kommuner som agerar tillsammans för fossilbränslefrihet

18 skånska kommuner samlas just nu kring ett gemensamt mål – att bli fossilbränslefria. I rapporten Tillsammans agerar vi redovisar kommunerna hur det har gått hittills. För Lunds del uppgår fossilbränslefriheten till 98 % för el, uppvärmning, drivmedel och tjänsteresor.

2020-05-15

Sveriges femte miljöbästa kommun 2020

Lund hamnar på en hedervärd femteplats i tidningen Aktuell Hållbarhets ranking över Sveriges miljöbästa kommuner.

April

2020-04-29

Både framgångar och utmaningar i årets miljöredovisning

Miljöredovisningen är en uppföljning av LundaEko II, Lunds kommuns program för ekologisk hållbarhet, som har 39 delmål inom åtta större målområden. Uppföljningen visar att vi har goda möjligheter att nå vissa mål, men majoriteten bedöms som osäkra eller svåra att nå.

2020-04-28

Lund får pris för satsning på tjänsteresor med cykel

För att det ska vara attraktivt att cykla i tjänsten ska man kunna lita på att det finns en bra och välfungerande cykel vid arbetsplatsen. Detta har Mobilitetsservice, Lunds kommuns centrala hantering av fordon, tagit fasta på. Satsningen får nu ett pris av föreningen Klimatkommunerna i tävlingen Steget före.

2020-04-23

Överenskommelse om klimatkontrakt markerar starten för stärkt samarbete med Viable Cities

Lunds kommun har tidigare beviljats medel från det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities för projektet Klimatneutrala Lund 2030. Nu förstärks samarbetet med Viable Cities genom att ingå en avsiktsförklaring om ett klimatkontrakt. Därmed tar Lunds kommun sikte på att delta i en ny europeisk satsning om 100 klimatneutrala städer.

2020-04-01

Transporter i fokus för Lunds kommuns klimatpolitiska råd

Nu har Lunds kommuns klimatpolitiska råd lämnat över sin årliga rapport till kommunstyrelsen. Årets rapport har fokuserat på transporter och visar att trots höga ambitioner och lovvärda insatser från kommunen, så måste det lokala klimatarbetet öka takten för att nå de långsiktiga klimatmålen.

Februari

2020-02-20

Nytt grönprogram till glädje för Lunds invånare, djur och natur

Lunds kommuns nya grönprogram tar ett helhetsgrepp kring grönskan i Lund. Programmet bidrar till lundabornas välbefinnande genom att skapa bättre möjligheter för biologisk mångfald, främjar folkhälsan och är en viktig del i hållbar samhällsplanering.

2020-02-05

Lunds nya energiplan 2019–2026

Utsläppen av växthusgaser i Lunds kommun ska minska med minst 50 procent till 2020 jämfört med 1990 och vara nära noll 2050. Samtidigt ska energiförsörjningen i Lunds kommun vara långsiktigt hållbar och robust. Dessa övergripande mål är grunden för energiplanen.

2020-02-03

Nominera till miljöpriset 2020

Nu har du chansen att uppmärksamma personer, organisationer eller företag genom att nominera till Lunds kommuns miljöpris. Senast den 31 mars vill vi ha din nominering.