Nyheter och nyhetsarkiv

December

2018-12-18

Har du koll på fyrverkerierna?

Nyårsfyrverkerier är festligt, men det finns risker, och det kan både skrämma och störa människor och djur. Därför är det viktigt att fyrverkerierna hanteras på rätt tid, och på rätt sätt.

November

2018-11-13

Minskad kemikaliebelastning målet med ny plan

Lunds kommun har tagit fram en kemikalieplan för kommunens verksamheter. Planen, LundaKem, är tänkt att fungera som ett verktyg för minska Lundabornas exponering för kemikalier med fokus på barn och ungas hälsa och miljö.

Oktober

2018-10-30

Lunds kommun ger ut sin andra gröna obligation om 600 miljoner kronor

Lunds kommun strävar efter att vara ledande inom miljö- och klimatfrågor. Som ett led i det ges gröna obligationer ut för att finansiera projekt vars syfte är att främja omställningen till en koldioxidsnål och hållbar utveckling. Nu har en andra grön obligation om 600 miljoner kronor emitterats.

2018-10-18

Dags för radonmätning

Radon är en radioaktiv gas som varken syns eller luktar. Det enda sättet att veta om radonhalten överstiger riktvärdet är att göra en radonmätning.

September

2018-09-26

Nu blir det enklare att söka bygglov

Tack vare e-tjänster blir det betydligt smidigare att ansöka om bygglov framöver. Nu kan du ansöka om bygglov digitalt, direkt på Lunds kommuns hemsida. Du kan även följa dina ärenden via e-tjänsten och får ett e-postmeddelande så fort något nytt händer i din ansökan.

April

2018-04-27

Nu finns miljöredovisningen för 2017 att läsa

Miljöredovisningen innehåller en bedömning av delmålen i Lunds miljöprogram LundaEko II. Här presenteras också en analys av varje prioriterat område i LundaEko II samt ett urval av miljöframsteg från det gångna året.

Februari

Januari

2018-01-26

Lund blev Sveriges återvinningskommun!

Torsdag 25 januari fick Lund utmärkelsen ”Sveriges Återvinningskommun” på Återvinningsgalan som hölls i Stockholm. Bakom Återvinningsgalan står Branschtidningen Recycling i samarbete med branschorganisationerna Avfall Sverige och Återvinningsindustrierna.