Casetävling för universitetsstudenter – hoppfull klimatkommunikation med gymnasieungdomar som målgrupp

30 mars, 2021

Välkommen att delta i en casetävling den 14 – 18 maj, med prisutdelning 19 maj, om att kommunicera klimatfrågan med unga i Lund! Du får möjlighet att slipa dina färdigheter på ett fall från verkligheten, ditt bidrag får spridning till unga i Lunds kommun och du får möjlighet att göra skillnad på riktigt! Dessutom vinner du och ditt lag en provning med hållbart producerad choklad för upp till 15 deltagare.

Med detta case efterlyser vi hjälp med att besvara frågan: Hur når vi gymnasieungdomar med hoppfull och engagerande klimatkommunikation?

Bakgrund

Många barn och unga är oroliga för klimatförändringen. Cirka 20 procent av barnen i åldern 12 år uppger att de ofta eller väldigt ofta oroar sig för klimatförändringen (Miljöhälsorapport 2021 - Barns miljörelaterade hälsa, Folkhälsomyndigheten). I den lite äldre åldersgruppen så ser vi att generation Greta växer sig stark. Det finns ett stort engagemang, och en stor oro, för klimatfrågan (se bland annat Ungdomsbarometern 2020 och Bris rapport, 2020:1).

I Lunds kommun gör vi mycket för att minska vårt klimatavtryck, i allt från omfattande stadsplaneringsprojekt till tävlingar för att få fler att cykla. Den kommunala organisationen är nästan 100% fossilfri och vi strävar efter att hela kommunen som geografisk plats ska vara klimatneutral år 2030.

Läs mer om Lunds kommuns klimatarbete

Många unga känner inte till kommunens klimatarbete

9 av 10 tillfrågade ungdomar känner inte till något om kommunens klimatarbete enligt en rapport som genomfördes under ramen för Lunds kommuns sommarpraktik 2019. Vi vill inte öka ungdomarnas oro eller lägga en större börda på dem än vad de redan känner – tvärtom! Vi vill att de ska känna att vi som kommun tar klimatfrågan och deras oro på allvar genom att visa upp de många insatser som görs i kommunen. Vi vill också att unga får möjligheten att ge uttryck för sin oro och vilja att agera. Till exempel genom att erbjuda olika sätt att engagera sig och vara med och påverka.

Samtidigt är unga en målgrupp som är svår för kommunen att hitta rätt vägar att kommunicera med. Som kommun är vi också en ganska diffus aktör, som bland annat består av många olika verksamheter där vi möter barn och unga dagligen. Vi tror inte det viktigaste är att unga vet att det är kommunen som kommunicerar, utan att de kan känna sig trygga med att Lunds kommun arbetar hårt för klimatet och deras framtid – och att det finns möjligheter att delta och att ge uttryck för sin oro och/eller engagemang. 

Därför utlyser vi nu denna tävling! Vi hoppas att du vill vara med och anta utmaningen!

Så går tävlingen till

När?

Tävlingen går av stapeln under Lunds kommuns innovationsvecka som infaller nästa gång i vecka 20. Vi startar fredagen den 14 maj klockan 13.00 med en 30 minuters introduktion och slutar tisdagen den 18 maj klockan 12.00. Däremellan disponerar ni er tid som ni vill. Det vinnande caset utses på onsdag lunch den 19 maj. 

Allt arbete och presentationer kommer att ske på distans.

Vad ska du producera?

Ni ska producera ett exempel på hoppingivande klimatkommunikation riktat på gymnasieungdomar. Det ska bestå av:

 • Valfritt lundarelaterat klimatarbete, i valfri kanal, på valfritt sätt. Er fantasi sätter gränserna!
 • En plan på hur den exempelkommunikation som ni tagit fram ska spridas.
 • En kort presentation om ert case på några minuter. Den ska ni framföra på den digitala presentationen och prisutdelningen den 19 maj. Detta kommer att ske i Microsoft Teams.
 • En SWOT-analys som ger oss insikt i hur ni har resonerat er fram till er exempelkommunikation.

Underlag

Vid starten får ni underlag och material till ert case som ni kan använda. Bland annat exempel på klimatarbete som Lunds kommun genomfört och kan sprida. 

Jury och prisutdelning

Ert bidrag kommer bedömas utifrån ett antal kriterier:

 • Hur bra målgruppen förstår och tillgodogör sig er exempelkommunikation
 • Hur stor potential vi ser i konceptet

Juryn kommer att främst bestå av ungdomar ur målgruppen men även kommunanställda som jobbar med frågorna.

Förutom erfarenheten och äran, så ligger en provning med hållbart producerad choklad för 15 personer i prispotten. Dessutom kommer vi (med ert godkännande) att sprida flera av casen till målgruppen i Lunds kommuns verksamheter (skolor, fritidsgårdar etc).

Detta låter roligt! Hur anmäler vi oss?

Du ansöker om att delta i grupp senast den 7 maj. Du kan också ansöka om att delta på egen hand, och då tilldelas du en grupp att samarbeta med. Du går in på e-tjänsten nedan och skriver in:

 • Namn
 • Mail
 • Telefonnummer
 • Utbildning
 • Vilket lag du tillhör (om ni ansöker tillsammans)

Jag vill anmäla mig - klicka här!

Varmt välkommen att kontakta oss om du har några fler frågor: christian.lie@lund.se