Radon - nu börjar mätsäsongen!

13 oktober, 2020

Den 1 oktober 2020 börjar mätsäsongen för långtidsmätningar av radon inomhus.

Då radon är en gas som varken syns eller luktar är det viktigt att göra en radonmätning. Det är det enda sättet att veta om radonhalten överstiger riktvärdet.

Det vanligaste sättet att kontrollera radonhalten i inomhusluften är att använda mätdetektorer. Mätningen ska pågå 2-3 månader någon gång under perioden från 1 oktober till 30 april.

Mätningen kan du beställa av ett SWEDAC-ackrediterat mätföretag.

Swedac

Läs mer på vår sida om radon