De får Lunds kommuns miljöpris och miljöbragd 2020

11 juni, 2020

Engagemang för miljön i Rögleskogen och mångsidigt arbetet med hållbart jordbruk i Värpinge uppmärksammas genom Lunds miljöpris 2020. Kommunens interna utmärkelse miljöbragden delas mellan en engagerad miljösamordnare och gymnasieskolan Spykens hållbarhetsarbete.

Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott beslutade den 9 juni att Lunds miljöpris för 2020 ska tilldelas syster Thérèse Arkbrant, Rögle kloster, och lantbrukare Håkan Rasmusson, Värpinge. Utskottet beslutade också att årets miljöbragd ska delas mellan Mira Norsell, miljösamordnare på utbildnings-, kultur- och fritidsförvaltningen (och tidigare även barn- och skolförvaltningen), samt gymnasieskolan Spykens Hållbarhetsambassadörer och Hållbarhetskoordinatorer.

Årets miljöpris

Syster Thérèse Arkbrant har tagit initiativ till att driva motstånd mot NCC:s planer att exploatera skogen invid Rögle kloster för att utvidga sin stentäkt i Skrylle. Thérèse har samlat medborgares stöd genom sitt enträgna arbete för att Rögleskogen ska fortsätta vara en tillgänglig naturmiljö. Hennes mod att ta strid mot exploatering av skogen och påvisa allas vårt behov av både skogsmiljö och tystnad är värt att uppmärksammas.

Lantbrukare Håkan Rasmusson driver sedan många år jordbruk i Värpinge, där han på olika sätt arbetar för hållbarhet inom området. Håkan Rasmusson tilldelades Lunds miljöpris redan 2009, men kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott vill än en gång uppmärksamma Håkans energiska och kreativa arbete med att skapa ett hållbart jordbruk. Håkan är dessutom bland annat initiativtagare för Reko-Ring Lund och samarbetar med Naturskolan kring utomhuspedagogik.

Årets miljöbragd

Årets miljöbragd delas mellan miljösamordnaren Mira Norsell på utbildnings-, kultur- och fritidsförvaltningen (tidigare även barn- och skolförvaltningen, där hon slutade sitt uppdrag tidigare i år) och gymnasieskolan Spykens Hållbarhetsambassadörer och Hållbarhetskoordinatorer, som bedriver ett framgångsrikt hållbarhetsarbete.

I sin roll som miljösamordnare på tre förvaltningar har Mira Norsell varit inspiratör, sammanhållande och pådrivande i hållbarhetsarbetet. Mira är en idéspruta och eldsjäl som med outtröttlig glädje tar sitt uppdrag på största allvar.

Gymnasieskolans Spykens hållbarhetsarbete är unikt och har inspirerat många skolor i hela landet. Deras Hållbarhetskoordinatorer och Hållbarhetsambassadörer arbetar långsiktigt och engagerat för att åstadkomma en god miljö och hållbar utveckling i Lunds kommun.

Om miljöpriset och miljöbragden

Miljöpriset går till personer, företag, föreningar eller andra organisationer i Lunds kommun som gjort insatser som långsiktigt främjar miljön i Lunds kommun. Miljöpristagarna får 25 000 kronor vardera samt en litografi av Lundakonstnären Bengt Böckman.

Miljöbragden delas ut till anställda eller enheter inom kommunens organisation som har utfört förtjänstfulla insatser för god miljö och långsiktig hållbar utveckling i Lunds kommun. Miljöbragdsmottagarna får också en litografi samt diplom och vardera 5 000 kronor som ska användas på respektive arbetsplats.

Relaterad information