Enkät: vi vill veta vad unga tycker om miljö och klimat!

26 juni, 2019

Lunds kommun ska ta fram ett nytt miljöprogram då det nuvarande, LundaEkoII, sträcker sig fram till 2020. I arbetet med att ta fram ett nytt program är en viktig del att samla in tankar från allmänheten, inte minst unga.

I sommar gör gymnasieeleverna Anna och Luciano sin sommarpraktik på miljöstrategiska enheten för att hjälpa till att samla in idéer, tankar och åsikter från ungdomar angående kommunens miljö- och klimatarbete. Dels kommer de att befinna sig på stan i samband med olika sommarlovsaktiviteter för att prata med ungdomar och ha med sig enkäten. Men det går även bra att göra den på egen hand via länken nedan.

Sommarpraktikanter på miljöstrategiska enheten

De svar som Anna och Luciano samlar in kommer sedan att vara ett viktigt underlag i arbetet med att ta fram kommunens nya miljöprogram. Det miljöprogram vi har i dag heter LundaEko II och sträcker sig fram till 2020.

Klicka här för att komma till enkäten (stänger den 15 september 2019)

Klicka här för att läsa mer om LundaEko II