Sanering av Tegelbruksparken i Dalby

4 april, 2019

Nu börjar förberedelserna inför anläggningen av Tegelbruksparken, södra Dalbys största park. Eftersom delar av området använts som soptipp måste marken saneras innan vi kan bygga park. Saneringsarbetet pågår från april 2019 till sommaren 2020.

Tegelbruksparken anläggs mellan de äldre östra delarna av Dalby och Påskagänget. Eftersom delar av området användes som allmän soptipp omkring 1940-1970 måste marken saneras innan den nya parken kan byggas. Saneringsarbetet kommer att påverka dig som bor, arbetar och rör dig i området och vi hoppas på ditt tålamod med de olägenheter som detta kan innebära.

Vad kommer att hända?

  • En del spontningsarbeten kommer att utföras. Arbetet med att slå ner spont i marken utförs under tiden 15/4-18/5 2019 och beräknas vara den mest störande delen av arbetet.

  • Övriga förorenade jordmassor grävs upp och transporteras till en deponi. En däckstvätt etableras i utkanten av området för att lastbilarna inte ska föra föroreningarna vidare.
  • Trafik till och från parken leds via Genarpsvägen - Pinnmöllevägen -Kungsljusgatan och en ny, tillfällig gata. Vi sätter staket vid den närliggande lekplatsen. Observera också att en del av Torna Hällestadsstråket stängs av, se karta.
  • Arbetet beräknas vara klart juni 2020.

Läs mer om saneringsarbetet och den kommande parkanläggningen via länk nedan.

Relaterad information

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se

Serviceförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:serviceforvaltningen@lund.se