Samarbete mellan Lund, Svedala, Staffanstorp och Lomma

23 oktober, 2019

Kommunerna Lund, Svedala, Staffanstorp och Lomma har ingått ett nytt samarbete kring energi- och klimatrådgivningen.

Med start hösten 2019 så har kommunerna Lund, Svedala, Staffanstorp och Lomma ingått ett nytt samarbete kring energi- och klimatrådgivningen. Det innebär att alla invånare, företag och organisationer i de här kommunerna vänder sig till ett och samma kontor.

- Med samordningen blir vi mer effektiva och får samtidigt en större samlad kompetens. Tanken är att det ska leda till ännu bättre rådgivning för både invånare och näringsliv i de här kommunerna, säger Jon Andersson, chef för miljöstrategiska enheten i Lunds kommun.

Alla uppgifter om hur du kommer i kontakt med energi- och klimatrådgivningen finns på hemsidan: 

www.lund.se/energi