Samarbete mellan Lund, Svedala, Staffanstorp och Lomma

23 oktober, 2019

Kommunerna Lund, Svedala, Staffanstorp och Lomma har ingått ett nytt samarbete kring energi- och klimatrådgivningen.

Med start hösten 2019 så har kommunerna Lund, Svedala, Staffanstorp och Lomma ingått ett nytt samarbete kring energi- och klimatrådgivningen. Det innebär att alla invånare, företag och organisationer i de här kommunerna vänder sig till ett och samma kontor.

- Med samordningen blir vi mer effektiva och får samtidigt en större samlad kompetens. Tanken är att det ska leda till ännu bättre rådgivning för både invånare och näringsliv i de här kommunerna, säger Jon Andersson, chef för miljöstrategiska enheten i Lunds kommun.

Alla uppgifter om hur du kommer i kontakt med energi- och klimatrådgivningen finns på hemsidan: 

www.lund.se/energi

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se

Serviceförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:serviceforvaltningen@lund.se