Kick-off för projektet Klimatneutrala Lund 2030 lockade över 100 deltagare

11 november, 2019

Lunds kommun har fått medel för att driva projektet Klimatneutrala Lund 2030 från Viable Cities, det nationella strategiska innovationsprogrammet för smarta och hållbara städer. Fredagen den 8 november var det uppstartsträff för projektet där Lunds kommun, forskare, näringsliv och ideella aktörer ska samarbeta för att ta sig an gemensamma klimatutmaningar.

Går det att bli en klimatneutral stad till 2030? Lund är en av nio svenska kommuner som fått medel från Viable Cities för att arbeta med denna frågeställning tillsammans med forskningsinstitutioner, näringsliv och civilsamhälle i projektet klimatneutrala Lund 2030. Lunds kommunala organisation är redan på god väg att bli fossilfri. En ännu större utmaning är klimatneutralitet för det geografiska området Lund, inklusive alla som bor och verkar här. För att tackla denna utmaning krävs samarbeten mellan kommunen och andra aktörer i samhället:

 - Vi vill fortsätta vara en ledande och innovativ klimatkommun, så därför är projektet mycket stimulerande och viktigt. Som kommun kan vi göra en hel del för att bidra till att minska det geografiska områdets samlade utsläpp. Men för att nå ner till noll krävs samarbete som underlättar för medborgare och näringsliv att minska sin klimatpåverkan, säger Camilla Neptune, ordförande kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott.

Nya arbetssätt ska prägla projektet

Projektet ska utmynna i en handlingsplan med konkreta idéer för att arbeta mot att bli ett klimatneutralt Lund. Den 8 november var det dags för uppstartsmöte med inbjudna från kommun, näringsliv och civilsamhälle. På träffen fick de inbjudna bland annat veta mer om vad forskningen säger om kommunernas roll i omställningen där samverkan är av största vikt. Deltagarna fick också en snabbkurs i design thinking som är ett arbetssätt som ska prägla projektet, samt fick testa på en enklare workshop för att fånga upp den kompetens och vilja det finns att bidra till projektet. Adam Wadsten projektleder Klimatneutrala Lund 2030:

 - Vi ser att intresset för att delta i projektet är stort. Mer än 100 personer hade anmält sig till träffen och känslan är att många vill delta. Nu blir nästa steg att följa upp den input vi fick på uppstartsträffen för att sen fördjupa samarbetet med deltagarna.

I projektet är även ungas deltagande extra prioriterat. I ett samarbete med Naturskyddsföreningen kommer kommunen bland annat att genomföra ett antal hackatons för klimatet med unga deltagare.

Mer information om projektet: www.lund.se/klimatneutrala_lund