Fortsatt boom för bostadsbyggandet

17 september, 2019

832 nya bostäder började byggas i Lunds kommun under årets första åtta månader. Det politiska målet för 2019 är 1 200 påbörjade bostäder, ett mål som därmed har goda förutsättningar för att uppnås.

Radhus på Brunnshög

Nybyggda radhus på Brunnshög i Lund. Foto: Kristina Strand Larsson

De allra flesta av dessa bostäder byggs i Lund, med Brunnshög som den stadsdel som växer snabbast. Bland de mindre tätorterna utmärker sig Södra Sandby positivt med 66 påbörjade bostäder hittills i år.

16,5 % av de bostäder som påbörjats per den 1 september blir hyresrätter. Det politiska årliga målet att 45% av alla nya bostäder ska vara hyresrätter.

Rättelse:

Den ursprungliga uppgiften om andelen bostäder som byggs som hyresrätter har korrigerats. Rätt tal ska vara 16,5% istället för den som först angavs, 46 %.

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se

Serviceförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:serviceforvaltningen@lund.se